Concursuri didactice

Concursuri didactice, sem I, 2023-2024

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2023 – 2024, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III – a nr. 438 din 29.11.2023


Rezultatele concursurilor didactice


Temele probelor practice de concurs


Tematica și bibliografia


Concursuri didactice, sem II, 2022-2023

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2022 – 2023, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III – a nr. 152 din 24.04.2023


Rezultatele concursurilor didactice


Temele probelor practice de concurs


Tematica și bibliografia


Concursuri didactice, sem I, 2022-2023

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2022 – 2023, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III – a nr. 1251 din 22.11.2022


Rezultat contestație


Rezultatele concursurilor didactice


Temele probelor practice de concurs


Tematica și bibliografia


Concursuri didactice, sem II, 2021-2022

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2021 – 2022, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III – a nr. 391 din 27.04.2022


Rezultatele concursurilor didactice


Temele probelor practice de concurs


Tematica și bibliografia


Concursuri didactice, sem I, 2021-2022

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021 – 2022, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III – a nr. 1242 din 03.12.2021


Rezultatele concursurilor didactice


Temele probelor practice de concurs


Tematica și bibliografia


Fișe de verificare – Filologie:

-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Filologie
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Filologie
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Filologie
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent_universitar – perioadă nedeterminată– Filologie
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – perioada determinată – Filologie

Fișe de verificare – Studii Culturale:

-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Studii culturale
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Studii culturale
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Studii culturale
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – perioadă nedeterminată – Studii culturale
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – perioadă determinată – Studii culturale

Fișe de verificare – Științe Administrative:

-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Științe administrative
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Științe administrative
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Științe administrative
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent_universitar – Științe administrative

Fișe de verificare – Științe ale Comunicării:

-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Științe ale comunicării
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Științe ale comunicării
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Științe ale comunicării
-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – Științe ale comunicării

Fișe de verificare – Școala Doctorală SITT

-> Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar SD SITT
-> Fișa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Studii culturale
-> Fișa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Studii culturale

-> Regulament_de_concurs_Facultatea_de_Litere

-> Anexa_Ia_-_ANEXA_NR._29_-_Standarde_minimale_-_Domeniul_Filologie
-> Anexa_Ib_-_ANEXA_NR._25_-_Standarde_minimale_-_Domeniile_Sociologie_Stiinte_politice_si_administrative
-> Anexa_Ic_-_ANEXA_NR._31_-_Standarde_minimale_-_Domeniul_Istorie_si_Studii_culturale
-> ANEXA_IIa_Standarde minimale_ pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de lector_FILOLOGIE
-> ANEXA_IIb1_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de lector_ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
-> ANEXA_IIb2_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de lector_ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
-> ANEXA_IIc1_Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de lector_STUDII CULTURALE
-> ANEXA_IIc2_Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de lector_STUDII CULTURALE_SD_SITT
-> ANEXA_IIIa2_Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent pe perioadă nedeterminată_FILOLOGIE
-> ANEXA_IIIa1_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent pe perioadă determinată_FILOLOGIE
-> ANEXA_IIIa2_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent pe perioadă nedeterminată_FILOLOGIE
-> ANEXA_IIIb1_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent_ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
-> ANEXA_IIIb2_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent_ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
-> ANEXA_IIIc1_ Standarde minimale_pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent pe perioadă determinată_STUDII CULTURALE
-> ANEXA_IIIc2_ Standarde minimale pentru evaluarea dosarului de concurs pentru postul de asistent pe perioadă nedeterminată_STUDII CULTURALE


Concursuri didactice, sem II, 2020-2021


Fișe de verificare – Filologie:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Filologie

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Filologie

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Filologie

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent_universitar – perioadă nedeterminată– Filologie

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – perioada determinată – Filologie

Fișe de verificare – Studii Culturale:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Studii culturale

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Studii culturale

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Studii culturale

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – perioadă nedeterminată – Studii culturale

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – perioadă determinată – Studii culturale

Fișe de verificare – Științe Administrative:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Științe administrative

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Științe administrative

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Științe administrative

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent_universitar – Științe administrative

Fișe de verificare – Științe ale Comunicării:

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Științe ale comunicării

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Științe ale comunicării

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar – Științe ale comunicării

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Asistent universitar – Științe ale comunicării

Fișe de verificare – Școala Doctorală SITT

Fisa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Lector universitar SD SITT

Fișa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Conferențiar universitar – Studii culturale

Fișa_de_verificare_a_standardelor_minimale – Profesor universitar – Studii culturale

Regulament_de_concurs_Facultatea_de_Litere


Concursuri didactice, sem II, 2019-2020

Rezultatele concursurilor didactice


Temele probelor practice de concurs


Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019 – 2020, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III – a nr. 306 din 15.04.2020

 

Dosarele de concurs se pot depune personal sau prin servicii de curierat care permit confirmarea primirii, începând din 16 aprilie 2020, până la o dată ce va fi anunțată în cel mai scurt timp, la Direcția Resurse Umane, Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare Personal, Șos. Panduri, nr. 90. etaj IV, camera 411.
Doar pe perioada stării de urgență este permisă și transmiterea dosarelor de concurs scanate integral prin e-mail, la adresa concursuri@hr.unibuc.ro, cu condiția transmiterii ulterioare a dosarului de concurs în original.

Concursuri didactice, sem I, 2019-2020

Rezultatele concursurilor didactice


Temele probelor practice de concurs


Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019 – 2020, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III – a nr. 14 din 26.11.2019

Tematica și bibliografia


Concursuri didactice, sem II, 2018-2019

Rezultatele concursurilor didactice

Temele probelor practice de concurs


Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III – a nr. 456 din 03.05.2019


Tematica și bibliografia


Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36 – 46, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA RESURSE UMANE, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii:

  • în zilele de luni – joi, între orele: 08:30 – 14:00
  • vineri, între orele: 08:30 – 12:00

Candidaţii care au urmat studiile doctorale în străinătate vor prezenta la înscriere originalul şi copia diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Ministerul Educaţiei Naționale.

Candidații înscriși pentru ocuparea posturilor didactice, nevalidați de Senat, sunt rugați să-și ridice dosarele în termen de 30 de zile de la data finalizării concursului.

Informații suplimentare se pot obține:

  • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare personal;
  • site-ul www.unibuc.ro;
  • telefon: 021 307 73 55;
  • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.

Conținutul dosarului de concurs pentru posturile vacante cu angajare pe perioadă nedeterminată:


 


Concursuri didactice, sem I, 2018-2019

Rezultatele concursurilor didactice

Temele probelor practice de concurs

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018 – 2019, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III – a nr. 1359 din 05.12.2018

Tematica și bibliografia


Concursuri didactice, sem II, 2017-2018

Rezultatele concursurilor didactice

Temele probelor practice de concurs

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2017 – 2018, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III – a nr. 345 din 24.04.2018

Fișe de verificare a standardelor minimale, valabile în semestrul II al anului universitar 2017 – 2018

Tematica și bibliografia


Concursuri didactice, sem I, 2017-2018

Rezultatele concursurilor didactice

Temele probelor practice de concurs

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017 – 2018, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III – a nr. 1647 din 24.11.2017

 

Fișe de verificare a standardelor minimale, valabile în semestrul I al anului universitar 2017 – 2018


Concursuri didactice, sem II, 2016-2017

Calendarul desfășurării concursului


Concursuri didactice, sem I, 2016-2017

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016 – 2017

Calendarul desfășurării concursului

Rezultatele concursurilor didactice

Temele probelor practice de concurs

Tematica și bibliografia

 

Concursuri didactice, sem II, 2015-2016

Lista posturilor didactice scoase la concurs pe durată NEDETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2015 – 2016

Calendarul desfășurării concursului

Rezultatele concursurilor didactice

Temele probelor practice de concurs

Tematica și bibliografia

Calendarul concursurilor didactice, Tematica și bibliografia pentru concursurile didactice, sem I, 2015-2016

[actualizare 04.02.2016]

Posturi scoase la concurs sem II, 2014-2015

Calendar, tematică şi bibliografie

Rezultate concursuri didactice

Posturi scoase la concurs, ianuarie 2015

Posturi scoase la concurs sem I, 2014-2015

Tematică şi bibliografie

____________________________

Fisier de tip .pdf ! Centralizator rezultate semestrul II, 2013-2014

Temele lecţiilor (proba practică) – 8 septembrie 2014

Postul de profesor, poziţia 6: Trăsături tipologice ale limbii române
Postul de conferenţiar, poziţia 15: Metode şi direcţii actuale în analiza discursului
Postul de asistent, poziţia 44: Cazul în limba română

__________________________________________

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE

Departamentul de Științe ale comunicării

Departamentul de Studii Literare

Departamentul de Lingvistică

Departamentul de Studii Culturale

 

Programarea probelor de concurs

Departamentul de Lingvisticム– Programarea anunțării temei la proba practică

Fisier de tip .pdf ! Tema probei practice – asistent universitar, poziția 49, Departamentul de Lingvistică

Fisier de tip .pdf ! Tema probei practice – lector universitar, poziția 33, Departamentul de Lingvistică

Fisier de tip .pdf ! Tema probei practice – asistent universitar, poziția 45

Fisier de tip .pdf ! Tema probei practice – lector universitar, poziția 19 – Departamentul de Științe ale Comunicării

Fisier de tip .pdf ! Tema probei practice – profesor universitar, poziția 5, Departamentul de Studii Literare

Fisier de tip .pdf ! Tema probei practice – profesor universitar, poziția 6, Departamentul de Studii Literare

Fisier de tip .pdf ! Tema probei practice – lector universitar, poziția 24 – Departamentul de Științe ale Comunicării

Fisier de tip .pdf ! Tema probei practice – conferențiar universitar, poziția 11 – Departamentul de Științe ale Comunicării

Fisier de tip .pdf ! Tema probei practice – conferentiar pozitia 16 – Departamentul de lingvistica

Rezultate

 

Fisier de tip .pdf ! Rezultatele concursului pentru postul de lector, pozitia 33 – Departamentul de lingvistica

Fisier de tip .pdf ! Rezultatele concursului pentru postul de lector, pozitia 19 – Departamentul de stiinte ale comunicarii

Fisier de tip .pdf ! Rezultatele concursului pentru postul de lector, pozitia 24 – Departamentul de stiinte ale comunicarii

Fisier de tip .pdf ! Rezultatele concursului pentru postul de lector, pozitia 13 – Departamentul de studii culturale

Fisier de tip .pdf ! Rezultatele concursului pentru postul de asistent, pozitia 45 – Departamentul de studii literare

Fisier de tip .pdf ! Rezultatele concursului pentru postul de asistent, pozitia 44 – Departamentul de studii literare

Fisier de tip .pdf ! Centralizatorul rezultatelor concursurilor didactice, februarie 2014

Fisier de tip .pdf ! Anunt rezultate contestatii concursuri didactice – 10 martie 2014

 

REGULAMENT PENTRU CONCURSURI DIDACTICE