Structura. Servicii

COLECŢIILE BIBLIOTECII:                                          

Fond total: 130919 vol

      Documente in acces direct: 32956 vol

 

CATALOAGELE BIBLIOTECII

Cataloage tradiţionale:

Catalog alfabetic (publicatii seriale);

Catalog sistematic(publicatii seriale);

Catalog geografic (publicatii seriale)

         Catalog online:

       Colecţiile bibliotecii pot fi accesate în Catalogul general al B.C.U.:

http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp

 

SERVICII OFERITE:

Catalog online

Referinţe

Studiu în sălile de lectură

Eliberare permise

Acces la Internet

Împrumut

Acces la resurse educaționale ale B.C.U. ”Carol I”:

http://www.bcub.ro/cataloage/resurse-educationale-ale-bcu

    

PERMISUL de BIBLIOTECĂ se eliberează la Secţia Periodice pentru studenţii, cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii Facultăţili de Litere (etaj 1).

Eliberarea permisului se efectuează la înscrierea la bibliotecă, cu prezentarea Cărţii de identitate și a Carnetului de student vizat pe anul în curs. Prelungirea valabilităţii acestuia se realizeză la începutul fiecărui an universitar, cu prezentarea Cărţii de identitate şi a Carnetului de student vizat.

Permisul oferă acces în Sălile de lectură şi în Centrul de Împrumut al Filialei de Litere, dar şi acces în toate sălile de lectură din complexul B.C.U. Carol I .

Permisul de bibliotecă este necesar pentru efectuarea oricărei tranzacţii de împrumut. Nu este transmisibil.

Utilizatorul are obligativitatea de a semnala pierderea permisului, schimbări ale datelor personale (carte de identitate, domiciliu, număr de telefon etc.).

La încheierea sau întreruperea studiilor, se completează NOTĂ de LICHIDARE  eliberată de Secretariatul Facultăţii de Litere. Această notă trebuie semnată şi ştampilată de către bibliotecarul de la Centrul de Împrumut.

Lista de tarife percepute pentru serviciile oferite de bibliotecă, în conformitate cu Legea nr. 25/2001, este actualizată la începutul fiecărui an universitar.

 

ÎMPRUMUTUL de PUBLICAŢII

Utilizatorii pot împrumuta publicaţii aflate în colecţiile Centrului de împrumut.

Utilizatorii pot împrumuta simultan un număr maxim de 5 volume pentru o perioadă de 21 de zile.

Biblioteca îşi rezervă dreptul de a împrumuta pe termen mai scurt publicaţii intens solicitate şi aflate în număr mic de exemplare. Şeful bibliotecii poate decide excluderea de la împrumut a unor publicaţii foarte solicitate şi consultarea acestora numai în sălile de lectură.

Prelungirea perioadei de împrumut a publicaţiilor se poate efectua o singură dată, pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, numai cu prezentarea documentelor şi dacă termenul de restituire nu a expirat.

Pentru publicaţiile împrumutate altor utilizatori se pot solicita rezervări. Din momentul restituirii, documentele pentru care s-au făcut rezervări se reţin timp de 5 zile.

Pentru publicaţiile împrumutate la care există rezervări, nu se pot efectua prelungiri ale perioadelor de împrumut.

Utilizatorul are obligaţia să restituie publicaţiile la termenul stabilit. Nerespectarea termenelor de restituire conduce la aplicarea unor penalităţi.

Restituirea publicatiilor poate fi solicitată înainte de expirarea termenelor în cazul operaţiunilor de verificare şi control.

Utilizatorii au obligaţia să păstreze publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu le producă alte deteriorări.

Nerespectarea drepturilor şi îndatoririlor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” se sancţionează în conformitate cu acesta.

 

Domenii în acces direct la Centrul de Împrumut:

 • 002 Carte.Istoria cărţii
 • 004 Informatică
 • 010 Bibliografie
 • 020 Biblioteconomie.Arhivistică
 • 100 Filosofie.Estetică
 • 200 Religie
 • 150 Psihologie
 • 300 Ştiinţe sociale.Sociologie.Comunicare
 • 370 Pedagogie.Educaţie.Învătământ
 • 390 Etnografie.Folclor
 • 400 Lingvistică generala
 • 420 Limba engleză.Lb.anglo-saxone
 • 430 Limba germană
 • 440 Lingvistică romanică.Lb.franceză
 • 450 Limba italiană
 • 459 Limba română
 • 460 Limba spaniolă
 • 469 Limba portugheză
 • 470 Limba latină
 • 480 Limba greacă
 • 491 Alte limbi europene (bulgară,sârbo-croată,rusă,letonă,poloneză,cehă)
 • 492 Limbi afro-asiatice (arabă,ebraică,turcă)
 • 494 Limba maghiară
 • 495 Limbi asiatice(chineză,japoneză,coreeană, vietnameză)
 • 499 Alte limbi(bască,esperanto)
 • 650 Management
 • 651 Birotică
 • 659 Relaţii publice
 • 700 Artă (teoria artei,estetica artei)
 • 801 Teoria literaturii
 • 809 Istoria literaturii universale
 • 810 Literatură americană
 • 820 Literatură engleză
 • 830 Literatură germană
 • 839 Literaturi germanice
 • 840 Literatură franceză
 • 850 Literatură italiană
 • 859 Literatură română
 • 860 Literatură spaniolă şi literaturi hispano-americane
 • 869 Literatură portugheză/Lit. Braziliană
 • 870 Literatură latină
 • 880 Literatură greacă clasică
 • 889 Literatură greacă modernă
 • 891 Literaturi europene (bulgară,poloneză,sârbo-croată,rusă,ucraineană,baltice)
 • 892 Literaturi afro-asiatice(armeană,ebraică,arabă)
 • 894 Literaturi fino-ugrice(maghiară,finlandeză,turcă,
 • tătară,mongolă)
 • 895 Literatură asiatică (chineză,japoneză,coreeană,tibetană,birmaneză)
 • 899 Alte literaturi
 • 900 Geografie
 • 909 Istorie.Cultură.Civilizaţie
 • 920 Biografii

   *Pentru mai multe informatii consultaţi pagina web a bibliotecii: www.bcub.ro