BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII

English version

Colectivul de Științe ale informării și documentării din  Departamentul de Științe ale comunicării al Facultății de Litere organizează programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă aprobate de Ministerul Educației  Naționale:

  1. Biblioteconomie și știința informării

Forma de învățământ: cu frecvență

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Științe ale comunicării

Clasificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Biblioteconomie și știința informării.

Cod RNCIS:  L40301006040

Competențe:

C4. Gestionarea eficientă a colecțiilor infodocumentare în contexte instituționale diverse

C5. Descrierea și aplicarea metodelor și tehnicilor de analiză, organizare și evaluare a conținuturilor infodocumentare

C6. Descrierea și aplicarea teoriilor și principiilor de management și marketing în cadrul serviciilor de informare și documentare

Coordonator: Prof. univ. dr. Ionel Enache

E-mail: ionel_enache@yahoo.com
Programele au fost create pentru a răspunde unor nevoi  reale de pregătire a specialiștilor în domeniul organizării documentelor și al diseminării informațiilor. Prin această formă de pregătire superioară, România se aliniază structurilor europene în domeniu, participând de pe o poziție calificată și modernă la organizarea națională și internațională a transferului de date. Perspectivele acestei forme de învățământ în România sunt legate de nevoia de specialiști într-un număr mare de structuri infodocumentare distribuite la  scară națională. În condițiile dezvoltării transferului de informații prin automatizare și constituirea unor rețele și sisteme documentare, specializarea în domeniul biblioteconomiei și științei informării se înscrie printre câmpurile de formație superioară cu mari perspective de plasament, atât în sectorul de stat, cât și în cel privat. Absolvenții acestor programe vor putea lucra fie ca specialiști în informarea documentară, fie ca experți în transferul de  informații,  manageri de structuri și sisteme infodocumentare, bibliotecari, bibliografi și profesori documentariști.

Programele își propun, de asemenea, înțelegerea relației indisolubile dintre informație și cunoaștere, aprofundarea problematicii complementarității surselor de informare în societatea contemporană, integrarea factorilor tehnologici în proiectarea, organizarea și exploatarea sistemelor de informare, stimularea gândirii critice, a nevoii de cercetare și a dezvoltării formelor de cooperare ca elemente indispensabile în perfecționarea specialiștilor în transferul de informații.