Biblioteca Facultății de Litere

 Anunțuri importante legate de bibliotecă

Adresa:

  Str. Edgar Quinet nr. 5-7, Sector 1

   Mijloace de transport:

Metrou: Staţia Universitate

Autobuze: 163, 336, 601 (Staţia Universitate)

Troleibuze: 61, 69, 70, 85, 90, 91,92 (Staţia Universitate)

   Contact:

e-mail: filialadelitere@bcub.ro

Telefon: 021 314 00 67

 

BIBLIOTECA DE LITERE face parte din reţeaua celor 16 biblioteci filiale specializate care funcţionează pe lângă facultăţile Universităţii din Bucureşti, integrate organizatoric şi profesional în complexul BCU Carol I.

SCURT ISTORIC

Începuturile Bibliotecii de Litere se situează la sfârşitul secolului al XIX-lea. În anul 1892, la Facultatea de Litere şi Filosofie, ia fiinţă prima bibliotecă de specialitate „pentru ajutorarea studiului studenţilor”, la Catedra de limbi slave, condusă de profesorul Ioan Bogdan, iar în anul 1907, se deschide Biblioteca Facultăţii, în ale cărei fonduri se găseau publicaţii din toate domeniile umaniste. Trei ani mai târziu, în 1910, biblioteca deţinea un fond de aproape 10.000 de volume.

Mutarea Facultăţii de Litere şi Filosofie în noul local din str. Edgar Quinet, în anul 1927, creează condiţiile necesare unei mai bune organizări a bibliotecii. După data de 1 ianuarie 1928, când este numit bibliotecar N. Georgescu-Tistu, începe reorganizarea acesteia, după indicaţiile profesorului Ioan Bianu, decanul facultăţii. Se reinventariază documentele existente şi se alcătuiesc cataloage noi, „după toate cerinţele biblioteconomiei”. În anul 1929, are loc şi reorganizarea bibliotecilor de seminar, pentru care se prevedea o dezvoltare paralelă, dar în legătură cu Biblioteca Facultăţii de Litere şi Filosofie. Un an mai târziu, se produce unificarea cu Biblioteca Facultăţii, ceea ce are drept rezultat crearea unui catalog comun. Publicaţiile existente în biblioteca centrală corespundeau tuturor secţiilor care intrau în componenta facultăţii : Filosofia, Filologia clasică, Filologia modernă, Istoria, Geografia. În 1931, statistica indica un număr de 14.561 volume.

În anul 1948, prin decret, Biblioteca Fundaţiei Universitare devine Biblioteca Centrală Universitară, iar Biblioteca de Litere devine una dintre filialele acesteia.

Personalităţi marcante ale culturii româneşti – Titu Maiorescu, Ioan Bogdan, Ovid Densuşianu, Al. Rosetti, Iorgu Iordan – au înzestrat biblioteca cu titluri din fondurile personale, sporind valoarea colecţiilor destinate studenţilor, astfel încât biblioteca noastră deţine şi titluri unicat în ţară.

După anul 1989, Biblioteca de Litere s-a înscris în programul amplu de modernizare generală şi informatizare desfăşurat în complexul B.C.U. Carol I, fiind şi prima filială informatizată.

În anul 1996, a avut loc deschiderea Centrului de împrumut cu acces direct la documente, modernizat şi informatizat, cu fondurile structurate pe domenii.

În anul 2009, s-a încheiat reabilitarea Sălii de Lectură Nicolae Georgescu-Tistu,  spaţiu inclus în patrimoniul naţional, remarcabil prin arhitectura sa.

Introducerea noilor tehnologii informaţionale în prelucrarea, stocarea şi difuzarea informaţiei a condus la apariţia de noi servicii oferite utilizatorilor. Biblioteca de Litere pune la dispoziţia utilizatorilor două săli de lectură pentru cărţi şi periodice, cu 86 de locuri. Centrul de Împrumut asigură accesul la documente studenţilor şi cadrelor didactice de la Facultatea de Litere şi de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine -Secţia Romanice, Clasice şi Orientale.

 

Program general de funcţionare*      

Sala de Lectură-cărti
Luni-Vineri 800 -1900
Sâmbătă 830 -1400

 

  Sala de Lectură-publicaţii periodice
Luni-Vineri 800 -1500
Sâmbătă Închis

   

Centrul de Împrumut
Luni,

Marţi, Joi

1000 -1700
Miercuri 1200 -1800
  Vineri 900 -1400
 Sâmbată Închis

         

Eliberari permise :

         Luni-Joi   08.30—14.30

* Programul bibliotecii poate suferi modificări pe parcursul anului universitar (vacanţe, evenimente desfăşurate în bibliotecă / facultate).

COLECŢIILE BIBLIOTECII:                                          

Fond total: 130919 vol

      Documente in acces direct: 32956 vol

 

CATALOAGELE BIBLIOTECII

Cataloage tradiţionale:

Catalog alfabetic (publicatii seriale);

Catalog sistematic(publicatii seriale);

Catalog geografic (publicatii seriale)

         Catalog online:

       Colecţiile bibliotecii pot fi accesate în Catalogul general al B.C.U.:

http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp

 

SERVICII OFERITE:

Catalog online

Referinţe

Studiu în sălile de lectură

Eliberare permise

Acces la Internet

Împrumut

Acces la resurse educaționale ale B.C.U. ”Carol I”:

http://www.bcub.ro/cataloage/resurse-educationale-ale-bcu

    

PERMISUL de BIBLIOTECĂ se eliberează la Secţia Periodice pentru studenţii, cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii Facultăţili de Litere (etaj 1).

Eliberarea permisului se efectuează la înscrierea la bibliotecă, cu prezentarea Cărţii de identitate, a Carnetului de student vizat pe anul în curs şi o taxă de înscriere. Prelungirea valabilităţii acestuia se realizeză la începutul fiecărui an universitar, cu prezentarea Cărţii de identitate şi a Carnetului de student vizat. Eliberarea şi vizarea permisului se realizează contra cost.

Permisul oferă acces în Sălile de lectură şi în Centrul de Împrumut al Filialei de Litere, dar şi acces în toate sălile de lectură din complexul B.C.U. Carol I .

Permisul de bibliotecă este necesar pentru efectuarea oricărei tranzacţii de împrumut. Nu este transmisibil.

Utilizatorul are obligativitatea de a semnala pierderea permisului, schimbări ale datelor personale (carte de identitate, domiciliu, număr de telefon etc.).

La încheierea sau întreruperea studiilor, se completează NOTĂ de LICHIDARE  eliberată de Secretariatul Facultăţii de Litere. Această notă trebuie semnată şi ştampilată de către bibliotecarul de la Centrul de Împrumut.

Lista de tarife percepute pentru serviciile oferite de bibliotecă, în conformitate cu Legea nr. 25/2001, este actualizată la începutul fiecărui an universitar.

 

ÎMPRUMUTUL de PUBLICAŢII

Utilizatorii pot împrumuta publicaţii aflate în colecţiile Centrului de împrumut.

Utilizatorii pot împrumuta simultan un număr maxim de 5 volume pentru o perioadă de 21 de zile.

Biblioteca îşi rezervă dreptul de a împrumuta pe termen mai scurt publicaţii intens solicitate şi aflate în număr mic de exemplare. Şeful bibliotecii poate decide excluderea de la împrumut a unor publicaţii foarte solicitate şi consultarea acestora numai în sălile de lectură.

Prelungirea perioadei de împrumut a publicaţiilor se poate efectua o singură dată, numai cu prezentarea acestora şi dacă termenul de restituire nu a expirat.

Pentru publicaţiile împrumutate altor utilizatori se pot solicita rezervări. Din momentul restituirii, documentele pentru care s-au făcut rezervări se reţin timp de 5 zile.

Pentru publicaţiile împrumutate la care există rezervări, nu se pot efectua prelungiri ale perioadelor de împrumut.

Utilizatorul are obligaţia să restituie publicaţiile la termenul stabilit. Nerespectarea termenelor de restituire conduce la aplicarea unor penalităţi.

Restituirea publicatiilor poate fi solicitată înainte de expirarea termenelor în cazul operaţiunilor de verificare şi control.

Utilizatorii au obligaţia să păstreze publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu le producă alte deteriorări.

Nerespectarea drepturilor şi îndatoririlor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” se sancţionează în conformitate cu acesta.

 

Domenii în acces direct la Centrul de Împrumut:

 • 002 Carte.Istoria cărţii
 • 004 Informatică
 • 010 Bibliografie
 • 020 Biblioteconomie.Arhivistică
 • 100 Filosofie.Estetică
 • 200 Religie
 • 150 Psihologie
 • 300 Ştiinţe sociale.Sociologie.Comunicare
 • 370 Pedagogie.Educaţie.Învătământ
 • 390 Etnografie.Folclor
 • 400 Lingvistică generala
 • 420 Limba engleză.Lb.anglo-saxone
 • 430 Limba germană
 • 440 Lingvistică romanică.Lb.franceză
 • 450 Limba italiană
 • 459 Limba română
 • 460 Limba spaniolă
 • 469 Limba portugheză
 • 470 Limba latină
 • 480 Limba greacă
 • 491 Alte limbi europene (bulgară,sârbo-croată,rusă,letonă,poloneză,cehă)
 • 492 Limbi afro-asiatice (arabă,ebraică,turcă)
 • 494 Limba maghiară
 • 495 Limbi asiatice(chineză,japoneză,coreeană, vietnameză)
 • 499 Alte limbi(bască,esperanto)
 • 650 Management
 • 651 Birotică
 • 659 Relaţii publice
 • 700 Artă (teoria artei,estetica artei)
 • 801 Teoria literaturii
 • 809 Istoria literaturii universale
 • 810 Literatură americană
 • 820 Literatură engleză
 • 830 Literatură germană
 • 839 Literaturi germanice
 • 840 Literatură franceză
 • 850 Literatură italiană
 • 859 Literatură română
 • 860 Literatură spaniolă şi literaturi hispano-americane
 • 869 Literatură portugheză/Lit. Braziliană
 • 870 Literatură latină
 • 880 Literatură greacă clasică
 • 889 Literatură greacă modernă
 • 891 Literaturi europene (bulgară,poloneză,sârbo-croată,rusă,ucraineană,baltice)
 • 892 Literaturi afro-asiatice(armeană,ebraică,arabă)
 • 894 Literaturi fino-ugrice(maghiară,finlandeză,turcă,
 • tătară,mongolă)
 • 895 Literatură asiatică (chineză,japoneză,coreeană,tibetană,birmaneză)
 • 899 Alte literaturi
 • 900 Geografie
 • 909 Istorie.Cultură.Civilizaţie
 • 920 Biografii

   *Pentru mai multe informatii consultaţi pagina web a bibliotecii: www.bcub.ro