FORMAREA PERSONALULUI ADMINISTRATIV DIN INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE

Modulul de curs se adresează personalului din secretariate în vederea creșterii calității și performanței instituționale, a bunei guvernanțe a școlii, a leadership-ului și managementului școlar, a monitorizării și evaluării activităților din școală, destinate să optimizeze relația instituției școlare cu elevii, cu părinții, cu comunitatea locală, printr-un personal de secretariat înalt calificat și adaptat provocărilor educației și administrației contemporane.

RNPP: nr.458

Domeniul de studiu: Științe administrative

Tipul programului: formare și dezvoltare profesională continuă

Domeniul ISCED: 0413 Management and administration

Nivelul CNC/EQF: 6

Forma de învățământ : cu frecvență

Numărul de locuri: 25 -50

Criteriul unic de selecție: media obținută la examenul de licență

Durată: 50 ore – 5 ECTS

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de școlarizare: 500 lei

Coordonator program: prof.univ.dr.Oana Iucu : oana.iucu@unibuc.ro

Obiectivele programului exprimate în competențe profesionale și transversale:

Creșterea calității și performanței instituționale, a bunei guvernanțe a școlii, a leadership-ului, managementului preuniversitar, a monitorizării și evaluării activităților din școală, destinate să optimizeze relația instituției școlare cu elevii, cu părinții, cu comunitatea locală, printr-un personal de secretariat înalt calificat și adaptat provocărilor educației și administrației contemporane, ca scop al programului de formare cu impact asupra întregului sistem educațional preuniversitar, în sens mai larg, poate să conducă la derivarea unor finalități specifice programului de formare:

  • Asigurarea unei bune guvernanțe a școlilor prin îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a competențelor personalului din serviciile de secretariat, aparținătoare sistemului de învățământ preuniversitar.
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților personalului din serviciile de secretariat pentru aplicarea celor mai noi paradigme, metodologii și instrumente, în relațiile cu toți actorii din mediul școlar local.
  • Ameliorarea culturii organizaționale și a practicilor manageriale din școli, în vederea creșterii calității serviciilor școlare oferite la nivel integrat, local și regional, prin valorificarea competențelor transversale formate prin acest program.
  • Stimularea proceselor educaționale parteneriale, la nivel instituțional, regional și central, printr-un schimb de cunoștințe și experiență, dar și prin constituirea unor comunități de practici în acest domeniu.

Programa de pregătire:

Nr.crt.

Discipline de studiu

Total nr. de ore

Forma de evaluare

Nr.credite

1. Etichetă și protocol în instituțiile de educație și formare

8c+4s

colocviu

1 ECTS

2 Comunicare și competențe digitale

 

8c+4s

verificare

1 ECTS

3 Secretariatul în instituțiile de învățământ publice și private

8c+4s

verificare

1 ECTS

4 Strategii de PR instituțional

8c+4s

verificare

1 ECTS

TOTAL ORE

32c+16s

4 ECTS

Examen de certificare a competențelor

2

1ECTS

TOTAL GENERAL

50

5 ECTS