Taxe de școlarizare

Taxe de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024

Licență:

  • 4200 lei (anul I, II și III)
  • 2000 lei (semestrul suplimentar)

Master:

  • 4500 lei (anul I și II)
  • 2000 lei (semestrul suplimentar)

Doctorat:

  • 7200 lei

Datele până la care trebuie plătite tranșele din taxa de școlarizare sunt:

  • 30 octombrie 

Licență: anul I: 550 de lei; anii II și III: 1050 de lei

Master: anul I: 625 de lei, anul II: 1125 de lei

Doctorat: anul I: 800 de lei, ani II și III: 1800 de lei

  • 20 decembrie

Licență: 1050 de lei

Master:  1125 de lei

Doctorat: 1800 de lei

  • 1 martie

Licență: 1050 de lei

Master:  1125 de lei

Doctorat: 1800 de lei

  • 25 aprilie

Licență: 1050 de lei

Master:  1125 de lei

Doctorat: 1800 de lei

 

Taxa de școlarizare se poate achita:

 

 

  • Prin virament bancar în contul Facultății de Litere (BCR), pentru programele de studiu cu frecvență:

DETALII PLATĂ:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN: RO22 RNCB0076010452620 300 (contul IBAN al Facultății de Litere)

BANCA: BCR SECTOR 5

Explicația: Taxă studiu la licență / master / doctorat / Nume și prenume student /Facultatea de Litere /Anul de studiu

 

Dovada plății (chitanța sau confirmarea de plată, în cazul plății online) trebuie trimisă prin e-mail secretarului de an (datele de contact sunt disponibile aici: https://litere.ro/prezentare/secretariat/).

 

Procedura de returnarea a taxelor

Mai multe detalii despre taxe găsiți la adresa https://unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/.