Taxe de școlarizare

Taxe de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023

Licență:

 • 4000 lei (anul I)
 • 3650 lei (anii II și III)
 • 1825 lei (semestrul suplimentar)

Master:

 • 4000 lei (anul I)
 • 3650 lei (anul II)
 • 1825 lei (semestrul suplimentar)

Doctorat:

 • 6300 lei

Datele până la care trebuie plătite tranșele din taxa de școlarizare sunt:

 • 30 octombrie 
 • 20 decembrie
 • 1 martie
 • 25 aprilie.

Taxa de școlarizare se poate achita:

 

 

 • Prin virament bancar în contul Facultății de Litere (BCR), pentru programele de studiu cu frecvență:

DETALII PLATĂ:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN: RO22 RNCB0076010452620 300 (contul IBAN al Facultății de Litere)

BANCA: BCR SECTOR 5

Explicația: Taxă studiu la licență / master / doctorat / Nume și prenume student /Facultatea de Litere /Anul de studiu

 

Dovada plății (chitanța sau confirmarea de plată, în cazul plății online) trebuie trimisă prin e-mail secretarului de an (datele de contact sunt disponibile aici: https://litere.ro/prezentare/secretariat/).

 

Procedura de returnarea a taxelor

Mai multe detalii despre taxe găsiți la adresa https://unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/.