Regulamente și metodologii

Din cauza neînțelegerilor generate de unele articole ale metodologiei de alocare a fondurilor pentru mobilități în străinătate, Consiliul Facultății de Litere, întrunit în ședința din 10 aprilie 2017,  a adoptat prin vot, la propunerea Decanului Facultății de Litere, modificarea art. 2 și, pe cale de consecință, a art. 2.1.2.
Au fost adoptate de asemenea  corectări de numerotare a articolelor și paragrafelor.
Drept urmare, noua metodologie are conținutul din documentul alăturat și intră în vigoare la data publicării pe site-ul Facultății de Litere.
Decan,
Prof. univ. dr. Emil Ionescu