Studii postuniversitare

site postuniv iulie 2019

site postuniv septembrie 2019

  • Taxa de școlarizare pentru programul „Biblioteconomie și Știința Informării” este de 2500 lei și poate fi plătită în 4 tranșe.
  • Taxele de școlarizare se plătesc la Casieria Universității (Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46, demisol), de luni până joi între orele 10.00-14.00 și vineri între orele 10.00 și 12.00.