Departamente

 Lista departamentelor din facultate

Secretarele de departament

 • Departamentul de Studii Literare – Ana Maria Ciortan (ana-maria.ciortan@litere.unibuc.ro)
 • Departamentul de Lingvistică – Mădălina Tăbăcitu (madalina.tabacitu@litere.unibuc.ro)
 • Departamentul Științe ale Comunicării – Carmen Dragoman (carmen.dragoman@litere.unibuc.ro)
 • Departamentul de Studii Culturale – Mihaela Constanda (mihaela.constanda@litere.unibuc.ro)
 • Departamentul de Științe Administrative – persoana de contact: Cristian Ciortan (stefan.cristian.ciortan@litere.unibuc.ro)
 • Centrul de Studii Românești – Denisa Ileana Ilie (denisa-ileana.ilie@litere.unibuc.ro)
 • Școala Doctorală Litere – Marina Ciobanu (marina.ciobanu@litere.unibuc.ro), Alina Ene (alina.ene@litere.unibuc.ro)
 • Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” – Simona Chiaburu (simona.chiaburu@litere.unibuc.ro)

Departamentul de Studii Literare

Departamentul de Studii Literare (constituit prin unificarea catedrelor de Istoria literaturii române, Teoria literaturii şi Literatură comparată) include două programe de licenţă (Limba şi Literatura Română – O Limbă şi Literatură Străină şi Literatură Universală şi Comparată – O limbă şi Literatură Modernă) şi două programe de masterat (Studii Literare şi Teoria şi Practica Editării). Deşi, prin tradiţie, planul de învăţământ al programului de licenţă Limba şi Literatura RomânăO Limbă şi Literatură Străină este structurat pentru a pregăti profesori pentru învăţământul preuniversitar, el oferă abilităţile necesare pentru diverse domenii de cercetare (istorie şi critică literară, comparatism şi teoria literaturii, politici educaţionale etc), cât şi pentru practici de editare de text (cu precădere în spaţiul jurnalismului cultural). Oferta de cursuri/seminare obligatorii şi cea de cursuri opţionale este menită să surprindă fenomenele literare în toată complexitatea lor, prin varii operaţii de contextualizare: culturală, istorică, ideologică etc. Programul de Literatură Universală şi Comparată – O Limbă şi Literatură Modernă propune o deschidere culturală de substanţă, planul său de învățământ fiind structurat pentru a surprinde temele şi motivele universale care corelează literaturile, relaţiile inter- şi trandisciplinare ale literaturii cu artele, filozofia, religia, mentalităţile, antropologia culturală etc,  abilităţi comparabile cu programul de licenţă prezentat anterior, abilităţi perfecţionate prin programele de masterat.

Masteratul de Studii Literare, constituit prin comasarea şi reformarea considerabilă a masteratelor de Studii Literare Româneşti şi Teoria Literaturii şi Literatura Comparată, completează achiziţiile obţinute prin programele de licenţă, reconsiderându-le dintr-o perspectivă inter- şi multidisciplinară, racordându-le la imperativele mereu provocatoare ale actualităţii culturale. Programul masteratului de Teoria şi Practica Editării, primul de acest fel din România,  urmăreşte specializarea studenţilor într-un domeniu tot mai dinamic şi mai exigent – cel editorial, încercând să sincronizeze nivelul practicilor editoriale din România cu al celor europene. Este un masterat care a fost foarte solicitat încă de la înfiinţare (anul universitar 2003-2004) şi până în prezent, ceea ce confirmă importanţa acestuia, dar şi dimensiunea sa pragmatică.

Departamentul de Studii Literare are un colectiv de 30 de cadre didactice titulare şi un număr variabil de colaboratori (profesori emeriţi, profesori asociaţi etc), fiind astfel cel mai mare departament al Facultăţii de Litere.

Director de departament: prof. dr. Mircea Vasilescu (mircea.vasilescu@litere.unibuc.ro)

Membrii Departamentului de Studii Literare:

1. Prof. dr. Caius Dobrescu
2. Prof. dr. Carmen Mușat
3. Prof. dr. Ioana Pârvulescu
4. Prof. dr. Oana Anca Fotache Dubălaru
5. Conf. dr. Gheorghe Ardelean
6. Conf. dr. Paul Cernat
7. Conf. dr. Romanița Constantinescu Iliescu
8. Conf. dr. Daniel Mihail Cristea – Enache
9. Conf. dr. Elena Ionescu
10. Conf. dr. Ion Manolescu
11. Conf. dr. Gabriel Mihăilescu
12. Conf. dr. Simona Cristina Popescu
13. Conf. dr. Magdalena Doina Răduță
14. Conf. dr. Răzvan Voncu
15. Conf. dr. Alexandra Vrânceanu
16. Conf. dr. Delia Mihaela Ungureanu
17. Lect. dr. Iulian Băicuș
18. Lect. dr. Cosmin Ciotloș
19. Lect. dr. Iulian Costache
20. Lect. dr. Cristina Ioana Dima
21. Lect. dr. Ruxandra Elena Iordache
22. Lect. dr. Emil Moangă
23. Lect. dr. Catrinel Mădălina Popa
24. Lect. dr. Sebastian Vlad Popa
25. Lect. dr. Ștefan Firică
26. Lect. dr. Bogdan Mihai Tănase
27. Lect. dr. Roxana Eichel
28. Asist. dr. Minodora Bucur
29. Asist. dr. Laura Dumitrescu
30. Asist dr. Luana-Elena Stroe

Profesori emeriţi:

1. Mircea Cărtărescu
2. Elena Filipaş
3. Ion Bogdan Lefter
4. Mircea Martin
5. Mihai Moraru
6. Liviu Papadima
7. Eugen Negrici
8. Mihai Zamfir

Departamentul de Lingvistică

Departamentul de lingvistică cuprinde specialişti de prestigiu în domeniu, al căror principal obiect de cercetare este limba română, sub toate aspectele şi în toate varietățile sale, în sincronie şi diacronie. Preocupările știinţifice ale membrilor departamentului acoperă o arie largă, de la morfo-sintaxa limbii române, fonetică şi fonologie, lexic, frazeologie, semantică lexicală, terminologie, stilistică, retorică și pragmatică, la istoria limbii, filologie, dialectologie, lingvistică computaţională etc.

Departamentul continuă activitatea Catedrei de limba română, apărute prin reunirea mai vechilor catedre de Istoria limbii române şi de Limba română contemporană. Membrii departamentului asigură o bună parte din cursurile și seminarele specializării de licenţă Limba şi literatura română − o limbă şi literatură străină (cursuri generale − Limba română contemporană, Istoria limbii, Lingvistică generală − şi numeroase cursuri opţionale), precum şi cursuri adaptate la necesităţile altor programe de licenţă.

Departamentul organizează un program de masterat de cercetare, „Studii avansate în lingvistică” şi asigură o direcţie în cadrul Şcolii Doctorale a facultăţii, în domeniul său de activitate. Împreună cu Departamentul de Studii literare, organizează un masterat profesional numit „Didactici ale disciplinelor filologice”.

Director de departament : prof. dr. Cristian Moroianu (cristian.moroianu@litere.unibuc.ro)

Membrii Departamentului de Lingvistică:

1. Prof. dr. Isabela Nedelcu
2. Prof. dr. Camelia Stan
3. Prof. dr. Andra Maria Vasilescu
4. Conf. dr. Adina Dragomirescu
5. Conf. dr. Alexandru Cosmin Nicolae
6. Conf. dr. Dorina Florentina Sâmihăian
7. Conf. dr. Gabriela Stoica
8. Conf. dr. Alice Cristina Toma
9. Conf. dr. Camelia Gabriela Ușurelu
10. Conf. dr. Oana Uță
11. Conf. dr. Mihaela Viorica Constantinescu
12. Lect. dr. Cezar Cristian Bălășoiu
13. Lect. dr. Raluca Brăescu
14. Lect. dr. Claudia Mariana Ene
15. Lect. dr. Andrea Cristina Ghiță
16. Lect. dr. Viorel Vasile Guruianu
17. Lect. dr. Carmen Mîrzea Vasile
18. Lect. dr. Helga Iuliana Oprea
19. Lect. dr. Irina Claudia Paraschiv
20. Lect. dr. Melania Roibu
21. Lect. dr. Andreea Soare
22. Lect. dr. Monica Vasileanu
23. Asist. dr. Andreea Victoria Grigore
24. Asist. dr. Mădălina Ramona Tăbăcitu
25. Asist. drd. Bianca Maria Alecu

Profesori emeriţi:

1. Maria Cătănescu
2. Gheorghe Chivu
3. Florica Dimitrescu-Niculescu
4. Emil Ionescu
5. Mihaela Mancaş
6. Ioana Valentina Murăruș
7. Gabriela Pană Dindelegan
8. Adriana Stoichiţoiu Ichim
9. Valeria Guţu Romalo
10. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu
11. Nicolae Saramandu
12. Angela Bidu Vrînceanu
13. Ariadna Paula Domnica Ștefănescu
14. Rodica Zafiu

Departamentul de Științe ale Comunicării

Departamentul de Științe ale Comunicării țintește să dea societății românești specialiști în comunicare, câmp de activitate ale cărui procese și dinamici sunt atât de importante în zilele noastre. Departamentul își sprijină străduințele formatoare pe principii umaniste, cu convingerea că doar cu ajutorul acestora se pot construi forme de comunicare strategice și eficiente.

Departamentul este alcătuit astăzi din două colective, Comunicare și relații publice (înființat în 1993) și Științe ale informării și documentării (înființat în 1990); formatorii sunt sprijiniți în activitatea lor de colaboratori din universitatea bucureșteană, din diverse instituții culturale de prestigiu, precum și de practicieni din cele mai importante agenții de Relații publice și Publicitate.

Programele de studiu ale departamentului – licență și masterat (Consultanță și expertiză în publicitate; Modele de comunicare și relații publice; Gestionarea informației în societatea contemporană) – aprofundează problematici din câmpuri precum teoria comunicării, relațiile publice, producerea, conservarea și diseminarea de informații, cultura de masă, deontologia în fluxurile infodocumentare, istoria culturii și a mentalităților, tehnologia informației, publicitate, comunicarea audio-vizuală, psihologia socială etc.

La încheierea studiilor, absolvenții programelor de învățământ ale departamentului pot lucra în agenții de relații publice, în agenții de publicitate, în structuri infodocumentare din instituțiile guvernamentale și din organismele naționale și internaționale, în departamente de relații publice și publicitate ale organizațiilor economice, în mass media, în servicii de documentare, în biblioteci și mediateci, în organizații non-guvernamentale ș.a.

Director de departament: conf. dr. Silvia Alina Barutcieff (silvia.barutcieff@litere.unibuc.ro)

Membrii Colectivului de Comunicare şi Relaţii Publice:

1. Prof. dr. Alexandra Florina Crăciun
2. Conf. dr. Cristina Mădălina Bogdan
3. Conf. dr. Ștefan Cătălin Constantin
4. Conf. dr. Alexandru Ofrim
5. Lect. dr. Eugen Istodor
6. Lect. dr. Fernanda Emanuela Osman
7. Lect. dr. Adela Emanuela Toplean
8. Asist. drd. Bogdan Dumitru
9. Asist. drd. Alina Cosma

Profesori emeriţi:

1. Monica Michaela Spiridon
2. Mihai Cozma Dinu

Membrii colectivului de Ştiinţe ale informării şi documentării:

1. Prof. dr. Ionel Enache
2. Conf. dr. Octavia Luciana Madge
3. Conf. dr. Cristina Popescu
4. Lector dr. Laurenţiu Dorel Avram
5. Lector dr. Gabriela Băran
6. Lector dr. Robert Florin Coravu
7. Lector dr. Simona Fortin
8. Lector dr. Gabriela Jurubiţă

Profesori emeriţi:

1. Mircea Regneală
2. Ion Stoica

Departamentul de Studii Culturale

Departamentul de Studii culturale include programul de Studii europene, care funcționează din anul universitar 1998–1999, şi un altul mai recent de Etnologie. Pregăteşte pentru noile cerinţe de pe piaţa muncii un manager cultural modern, profesionalizat, specialist în problemele culturii europene, dar şi ale antropologiei şi culturii populare româneşti, beneficiar al unor cunoștințe solide de istorie, literatură, studii culturale şi studii media, filosofie politică, drept comunitar şi internaţional, limbi străine, tehnici deredactare utilizate în diferite tipuri de proiecte europene, culturale şi
diplomatice. Departamentul organizează două programe de masterat: „Cultură şi politică în context european şi internaţional” şi „Etnologie, antropologie culturală şi folclor”.

Director de departament: Prof. dr. Andrei Șiperco (andrei.siperco@litere.unibuc.ro)

Membrii Colectivului de studii europene:

1. Prof. dr. Mihaela Cristina Constantinescu
2. Conf. dr. Simona Drăgan
3. Lect. dr. Filip-Lucian Iorga
4. Lect. dr. Ramona Marinache
5. Lect. dr. Cornel Aurelian Micu
6. Lect. dr. Miroslav Valeriu Taşcu-Stavre
7. Asist. dr. Constantin Emil Bucur
8. Asist. dr. Oana Georgia Preda Andrei

Profesori emeriţi:

1. Andrei Cornea

Membrii Colectivului de etnologie:

1. Prof. dr. Narcisa Știucă
2. Conf. dr. Ioana Ruxandra Fruntelată
3. Conf. dr. Lucia Ofrim
4. Conf. dr. Adrian Stoicescu
5. Lect. dr. Adelina Dogaru
6. Asist. dr. Gabriel Tamaș

Profesori emeriţi:

1. Silviu Angelescu
2. Nicolae Constantinescu

Departamentul de Științe Administrative

Departamentul de Ştiinţe Administrative asigură formarea profesională în domeniile: Asistenţă Managerială şi Administrativă– program de licenţă şi Managementul Informaţiei şi al Documentelor – program de masterat.

Programul de studii de licenţă Asistenţă Managerială şi Administrativă se adresează celor interesaţi în dobândirea competenţelor în diferite arii de activitate profesională din domeniul public şi privat. În cadrul acestui program, pregătirea teoretică este susţinută prin stagii de practică de specialitate desfăşurate în instituţii de profil (administraţie publică centrală şi locală, firme, companii, centre de cercetare), astfel încât absolvenţii au multiple oportunităţi de angajare (asistent manager şi administrativ, referent de specialitate, şef de cabinet, specialist protocol şi ceremonial, organizator de evenimente).

Programul de masterat Managementul Informaţiei şi al Documentelor se adresează absolvenţilor din domeniul ştiinţelor socio-umane şi asigură dobândirea competenţelor profesionale transdisciplinare în domeniile e-administraţie şi e-servicii, oferind studenţilor abilităţile necesare accesului în orice sector de activitate care utilizează date electronice.

Director de departament: prof. dr. Oana Simona Iucu (oana.iucu@unibuc.ro)

Membrii Departamentului de Științe administrative:

1. Prof. dr. Elena Tîrziman
2. Lect. dr. Mihail Iulian Dumitrache
3. Lect. dr. Ioana Vasiloiu
4. Asist. dr. Monica Florea

Centrul de Studii Româneşti

Director de departament: conf. dr. Ionuț Geană (ionut.geana@litere.unibuc.ro)

Membrii Centrului de Studii Românești

1. Conf. dr. Gabriela Roua Biriș
2. Lect. dr. Loara Ștefănescu
3. Asist. dr. Valentina Cojocaru
4. Asist. dr. Ramona Cătălina Corbeanu
5. Asist. dr. Mihaela Cristescu
6. Asist. dr. Georgiana Alina Focșineanu
7. Asist. dr. Ioana Cristina Joița
8. Asist. dr. Raluca Mihaela Levonian
9. Asist. dr. Roxana Magdalena Preda
10. Asist. dr. Enida Preda Cincora

Școala Doctorală Litere

Una dintre cele mai mari şi mai prestigioase şcoli doctorale ale Universităţii din Bucureşti, Şcoala Doctorală Litere (SDL) a Facultăţii de Litere este un centru de cercetare şi de performanţă academică de înalt nivel. Aici a fost obţinut primul titlu de doctor conferit vreodată în România: i-a fost acordat în iunie 1905, la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, lui Ion Petrovici, ulterior o personalitate proeminentă a intelectualităţii româneşti.

Actualmente SDL înregistrează circa 120 de doctoranzi activi. Anual sunt scoase la concurs aproximativ 35-45 de locuri, în domeniile Filologie (Literatură și Lingvistică) și Studii culturale. Durata de studii la SDL este de trei ani, cu posibilitatea de prelungire, în funcţie de necesităţile de cercetare. Studiile doctorale ale SDL cuprind un Program de pregătire bazat pe studii avansate şi un Program individual de cercetare. De asemenea, SDL organizează anual un colocviu ştiinţific național pentru doctoranzii în Filologie și Studii culturale.

Membrii SDL conducători de doctorat în subdomeniul Literatură, Lingvistică și în domeniul Studii culturale

*

Director SDL: Prof. dr. Carmen-Silvia Mușat

Director adjunct SDL: Prof. dr. Andra Vasilescu

Secretare SDL: Marina Ciobanu, Cristina Luca

Contacte SDL:

tel.: 021-313.88.74

e-mail: marina.ciobanu@litere.unibuc.ro; cristina.luca@unibuc.ro; carmen.musat@litere.unibuc.ro.

Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”

Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” este un departament inter- și pluri-disciplinar de studii în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”. De la 1 octombrie 2014, SD-SITT funcționează administrativ în cadrul Facultății de Litere și este organizată, în baza unui Acord de parteneriat de către Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii al Universității din București.
SD-SITT/CESI include următoarele structuri de cercetare avansată și de educație:

1. Centrul pluridisciplinar de studii universitare doctorale avansate

 • programul de studii avansate (anul I de doctorat)
 • programul de cercetare avansată (anii II și III de doctorat)

2. Centrul de studii de masterat (programe de studii de masterat interdisciplinar de cercetare)

 • „Teoria și practica imaginii” (TPI)
 • „Societate, multimedia, spectacol” (SMS)

3. Centrul de cercetare postdoctorală „Civilizație, imagine vizuală și scriitură” (CIVIS).

 

Director de Școală Doctorală: Conf. univ. dr. habil. Ileana Marin

Coordonator al activității științifice: Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, director al CESI

Coordonator de masterate: Conf. univ. dr. Laura Mesina, secretar științific al CESI

Consiliul Școlii Doctorale:

 • Conf. univ. dr. habil. Ileana Marin
 • Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru
 • Drd. Cristian Drăgan
Conducători de doctorat în domeniul Filologie:
 • Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu
 • Prof. univ. dr. Mihai Moraru
 • Prof. univ. dr. Mădălina Nicolaescu
 • Conf. univ. dr. habil. Alexandra Vrânceanu
Conducători de doctorat în domeniul Studii culturale:
 • Prof. univ. dr. habil. Caius Dobrescu
 • Conf. univ. dr. habil. Ileana Marin.

Cadre didactice titulare:

 • Conf. univ. dr. habil. Ileana Marin
 • Conf. univ. dr. Laura Mesina
 • Lector univ. dr. Raluca Bibiri
 • Lector univ. dr. Laura Marin
 • Lector univ. dr. Alina-Gabriela Mihalache
 • Lector univ. dr. Ana-Maria Negoiță
 • Lector univ. dr. Corina Popa

Date de contact (e-mail):

 • Director de Școală Doctorală: Conf. univ. dr. habil. Ileana Marin: ileana.marin@litere.unibuc.ro
 • Coordonator al activității științifice: Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, director al CESI: sorin.alexandrescu@litere.unibuc.ro
 • Coordonator de masterate: Conf. univ. dr. Laura Mesina, secretar științific al CESI: laura.mesina@litere.unibuc.ro
 • Consilier reprezentant pentru studenți: drd. Cristian Drăgan: cristian.dragan@drd.unibuc.ro
 • Secretar școală doctorală și CESI: Simona Chiaburu: simona.chiaburu@litere.unibuc.ro