Cazare

Cazare cămine 2021-2022

În urma primirii de la Direcția Cămine-Cantine a locurilor de cămin neocupate în prima etapă de distribuiri (vezi mai jos), mâine, 5 octombrie, de la ora 18.00, va avea loc etapa a doua de repartizări. Toți cei interesați să participe la această etapă (inclusiv cei care au completat cererea de cazare, formularul privind situația vaccinării, pe amândouă sau niciuna) sunt rugați să completeze până mâine, la ora 15.00, următorul formular: https://forms.gle/TY9JXzKfj8pB9b5Z8

Repartizarea locurilor se va face online, în ședință deschisă, marți, 5 octombrie, de la ora 18.00, la adresa https://meet.google.com/vhn-kitk-mmg


Ieri, 23 septembrie a.c., am primit de la Rectoratul Universității adresa care conține totalul numărului de locuri în cămine alocate Facultății de Litere și alocarea lor pe cămine (v. mai jos) și lista celor care au completat formularul referitor la vaccinare. Conform adresei, cazarea se va face pe baza listelor obținute în urma completării acestui formular.

În cursul zilelor de sâmbătă și duminică, 25 și 26 septembrie, va avea loc distribuirea online de către Comisia de cazare din Facultatea de Litere a locurilor alocate, după următorul program:

Sâmbătă, 25 septembrie:

 • De la ora 16.00 la ora 17.00 – Cazurile sociale (medicale, orfani, plasament, venituri reduse) 

 • De la ora 17.00 la ora 17.30 Doctoranzi (anii I, II și III)

 • De la ora 17.30 la ora 19.00 – Masteranzi (anul I și II)

Duminică, 26 septembrie

 • De la ora 13.00 la ora 14.30 – Studenții programului LLR-LLS (anii II și III)

 • De la ora 14.30 la ora 16.00 – Studenții programului LLR-LLS (anul I)

 • De la ora 16.30 la ora 17.30 – Studenții programelor AMA, SID, LUC și Etnologie (anii I, II și III)

 • De la ora 17.30 la ora 18.30 – Studenții programelor CRP și SE (anii I, II și III)

Link-urile pentru întâlnirile de Google Meet în cadrul cărora se va face repartizarea locurilor vor fi transmise celor din categoriile de mai sus, pe adresele de mail completate la depunerea cererilor de cazare.ATENȚIE! ANUNȚ DIN PARTEA RECTORATULUI UB:

Pentru a crește gradul de protecție al studenților în contextul epidemiologic actual, studenții care au solicitat un loc de cazare în căminele Universității din București pentru perioada anului universitar 2021-2022, vor completa, în funcție de anul de studii, formularul privind situația individuală a vaccinării împotriva Covid 19, astfel:

Studenții care nu vor face dovada vaccinării cu schema completă sau a imunizării prin boală vor fi considerați ca fiind nevaccinați.

Formularul trebuie completat de toți studenții care solicită un loc de cazare până la data de 21.09.2021.Perioada de depunere a cererilor de cazare a fost prelungită până duminică, 12 septembrie 2021, la ora 23.59.

Studenții care vor intra în anul I (licență/master/doctorat) sau candidații care participă la sesiunea de admitere aflată în desfășurare vor depune cererile la adresa https://forms.gle/dJFdgajsbT6neqAV6

Studenții anilor II și III vor depune cererile la adresa https://forms.gle/yMH9MFgYWVRVVTYe8


Studenții anului I (2021-2022), studii de licență, master sau doctorat, inclusiv cei care candidează în sesiunea din septembrie, pot completa, în perioada 2 – 6 septembrie, cererea de cămin la adresa https://forms.gle/dJFdgajsbT6neqAV6

 

 

 

 

Cazare cămine 2020-2021

Mâine, 03.10.2020, de la ora 14.00, va avea loc re-repartizarea locurilor de cazare neocupate în prima etapă. Vor putea participa la această a doua etapă a repartizărilor toți cei care au depus cereri de cazare, dar, din diverse motive, nu le-a fost repartizat un loc și cei cărora le-a fost repartizat un loc, dar vor să-l schimbe. Link-ul de conectare este: https://meet.google.com/xmj-qvxa-jds

 


Ieri, 25 septembrie a.c., am primit de la Rectoratul Universității adresa care conține totalul numărului de locuri în cămine alocate Facultății de Litere (v. mai jos) și câteva precizări importante referitoare la unele situații particulare. Adresa este însoțită de o anexă (v. și mai jos) care detaliază căminele, camerele, tipul lor și numărul de locuri pentru fiecare dintre ele.

În cursul zilei de mâine, duminică, 27 septembrie, începând cu ora 14.00, va avea loc distribuirea online de către Comisia de cazare din Facultatea de Litere a locurilor alocate, în următoarea succesiune orară:

 • De la ora 14.00 la ora 15.00 – Masteranzi în an terminal și doctoranzi

 • De la ora 15.00 la ora 16.00 – Cazurile sociale (medicale, orfani, plasament, venituri reduse)

 • De la ora 16.00 la ora 17.00 – Studenți aflați în imposibilitatea de a urma de la domiciliu cursurile online

 • De la ora 17.00 la ora 18.00 – Studenți în an terminal la programele de licență.

Link-urile pentru întâlnirile de Google Meet în cadrul cărora se va face repartizarea locurilor vor fi transmise celor din categoriile de mai sus, pe adresele de mail completate la depunerea formularelor de cazare, în cursul acestei seri.

În legătură cu locurile din Căminul Grozăvești B, cei care optează pentru ele trebuie să știe că există riscul iminent ca, începând cu luna noiembrie, să își piardă locul obținut și că se vor face eforturi ca ei să fie relocați într-un alt cămin al Universității de către Comisia centrală de cazare, în etapa a treia a procesului de cazare.


În urma discuțiilor la nivel de Universitate, a rezultat o procedură referitoare la problema urgentă a cazărilor în căminele studențești pentru semestrul I, în care sunt propuse spre aprobare din partea Senatului principiile și criteriile de distribuire a locurilor care vor fi alocate facultăților. În sinteză, principiile generale ale acestei proceduri sunt următoarele:

 1. Vor avea prioritate la obținerea de locuri în cămin facultățile care desfășoară activități didactice față în față, urmate de cele care au optat pentru un sistem mixt.

 2. În interiorul numărului de locuri primit de fiecare facultate (dependent de scenariile de mai sus), vor fi în măsură să primească locuri în cămin studenții cu probleme grave de sănătate și cei aflați în categorii majore de risc, studenții cu probleme sociale grave și, în contextul actualei situații, cei aflați în imposibilitatea de a participa la cursuri online de la domiciliu. În cazul facultății noastre, complementar situațiilor menționate, vor fi în măsură să primească locuri în cămine și studenții de la programul LLR-LLS (Română-Latină, pentru toți cei trei ani de studiu), ale căror cursuri de B vor fi susținute față în față (scenariul blended).

 3. În acest moment, Comisia de cazare a facultății are evidența tuturor cererilor făcute de către studenți, conform criteriilor anterioare perioadei de criză sanitară. Cu excepția celor de la Română – Latină (care au făcut cerere în intervalul regulamentar), studenții de la toate celelalte programe de studii ale facultății vor participa la cursuri în sistem online și, ca atare, nu mai există motive obiective pentru a candida la obținerea de locuri în cămine.

 4. În mod particular, studenții care au depus anterior cereri în baza criteriului social sunt rugați să își reevalueze opțiunea de a locui în cămin și să anunțe (la adresa cazare@litere.ro) o eventuală renunțare la cerere, în condițiile în care nu sunt obligați să participe la cursuri față în față, iar riscul epidemiologic este în continuare o realitate obiectivă. Cei aflați în imposibilitatea de a participa de acasă la scenariul didactic online pot completa și trimite formularul de cazare, căruia îi vor adăuga orice documente care să probeze această situație (https://forms.gle/XQvoXwDUx7MTKUy9A). Termenul limită este 21 septembrie 2020, ora 23.59.

 5. În momentul de față, facultății noastre nu i s-a transmis numărul de locuri de cazare pentru semestrul în curs, dar cu siguranță el va fi mai mic decât în anii precedenți. În funcție de acest număr, vor primi locuri categoriile de studenți enunțate mai sus. Dacă numărul de locuri primit va depăși numărul de cereri din categoria celor menționate anterior, comisia de cazare va lua în considerare și celelalte categorii de studenți. Vă vom ține la curent cu orice modificare a criteriilor venită – sperăm, în timp util – de la Rectorat.

 


Formularul pentru candidații admiși în sesiunea de admitere din iunie (programe de licență ȘI de masterat) și pentru cei care intenționează să se înscrie la sesiunea din septembrie poate fi completat aici: https://forms.gle/TJa2h3DMXkpgRfJ29


Cazare cămine 2019-2020

Redistribuirea locurilor rămase neocupate în urma primei runde de repartiții va avea loc în data de 4 octombrie 2019, de la ora 12.00, în amfiteatrul Odobescu.

 

 

 

 

 

 


Cazare cămine 2018-2019


Cazare cămine 2017-2018


Cazare cămine 2016-2017

Studenții anului I licență și masterat sunt așteptați în perioada 5-9 septembrie, între orele 10 și 14, la Laboratorul de Birotică (lângă secretariatul facultății) în vederea completării și depunerii cererilor de precazare pentru anul universitar 2016-2017.
Studenții trebuie să aibă o fotografie tip buletin, iar în momentul cazării propriu-zise la cămine trebuie sa aibă 2 fotografii tip buletin și o copie a cărții de identitate.
În aceeași perioadă, vor mai putea depune, la secretarele de an, cereri de cazare și studenții anilor II și III (2016-2017) care, din motive justificate, nu le-au depus în intervalul 1 – 10 iunie.