Seminarele de cercetare ale Departamentului de Studii Literare

Departamentul de Studii Literare al Facultății de Litere (UB) intenționează să organizeze, începând cu acest semestru, o serie de seminare de cercetare dedicate cadrelor didactice, cercetătorilor din domeniul Studiilor Literare și doctoranzilor.

Aceste seminare vor avea un format de tip Work in progress, urmărind actualele teme de interes pe care membrii comunității noastre academice le explorează în activitatea lor de cercetare.

Prin organizarea periodică a acestor seminare urmărim construirea unui cadru pentru prezentarea și extinderea intereselor de cercetare individuale, dar și pentru formarea unor grupuri de lucru solide pornind de la teme și interese comune, sau pentru conturarea unor echipe de cercetare în vederea obținerii unor proiecte finanțate din surse naționale sau internaționale.

Având o structură care încurajează principiul dialogului, Seminarele de cercetare ale Departamentului de Studii Literare vizează creșterea colaborării dintre membrii comunității noastre, astfel că prelegerile propriu-zise vor fi urmate de sesiuni de Q&A și dezbateri pornind de la temele discutate în cadrul întâlnirilor.

  • Cadrele didactice / cercetătorii care doresc să prezinte stadiul actual al cercetărilor lor în cadrul acestui seminar sunt rugați să trimită un e-mail la adresa mircea.vasilescu@litere.unibuc.ro în vederea organizării din timp a unui program.
  • Seminarele vor avea loc pe parcursul anului universitar, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Sala de Consiliu a Facultății de Litere, începând cu luna martie.
  • Acest proiect se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor în domeniul Studiilor Literare și doctoranzilor.
  • Organizatori: prof. dr. Mircea Vasilescu (directorul Departamentului de Studii Literare), asist. dr. Luana Stroe

 

Primul Seminar de Cercetare al Departamentului de Studii Literare va fi ținut de lect. univ. dr. Cosmin Ciotloș, care are în lucru o cercetare narativă despre Anton Pann. Având în spate o muncă de cercetare făcută cu acribie detectivistică, textul acestei investigații narative codează o suită impresionantă de trimiteri culturale, de aluzii literare și de detalii biografice.