Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Comisia de studii:

 • Președinte: Prof. dr. Cristian Moroianu (cristian.moroianu@litere.unibuc.ro);
 • Prof. dr. Oana Iucu (oana.iucu@unibuc.ro);
 • Conf. dr. Cristina Popescu (cristina.popescu@litere.unibuc.ro);
 • Conf. dr. Isabela Nedelcu (isa_nedelcu@yahoo.com);
 • Conf. dr. Elena Ionescu (elionescu@gmx.net);
 • Lector dr. Bogdan Tănase (bogdan.tanase@litere.unibuc.ro)
 • Lector dr. Fernanda Osman (fernanda.osman@litere.unibuc.ro)
 • Conf. dr. Adrian Stoicescu (adrian.stoicescu@litere.unibuc.ro)
 • Lector dr. Miroslav Tașcu-Stavre (m_tascu@yahoo.com).

Comisia pentru relații internaționale:

 • Președinte: Conf. dr. Cătălin D. Constantin (de.constantin@yahoo.com);
 • Conf. dr. Camelia Uşurelu (camelia_usurelu@hotmail.com);
 • Conf. dr. Felicia Waldman (fwaldman@gmail.com);
 • Conf. dr. Alexandra Crăciun (sandra_craciun@yahoo.com);
 • Conf. dr. Alexandru Nicolae (alexandru.nicolae@unibuc.ro);
 • Lect. dr. Cristina-Ioana Dima (cristinaioana.dima@gmail.com).

Comisia pentru cercetare științifică:

 • Președinte: Lector dr. Laura Marin (laura.marin@litere.unibuc.ro);
 • Prof. dr. Ion Bogdan Lefter (ionbogdanlefter@gmail.com);
 • Prof. dr. Caius Dobrescu (caius.dobrescu@gmail.com);
 • Conf. dr. Laura Mesina (laura.mesina@litere.unibuc.ro);
 • Prof. dr. Narcisa Ştiucă (n.stiuca@gmail.com);
 • Conf. dr. Florentina Sâmihăian (tinasamihaian@gmail.com);
 • Conf. dr. Mihaela Viorica Constantinescu (mihaelaviorica.constantinescu@litere.unibuc.ro);
 • Lector dr. Robert Coravu (robert.coravu@litere.unibuc.ro);
 • Lector dr. Ștefan Firică (stefanfirica@litere.unibuc.ro)
 • Lector dr. Adela Toplean (adela.toplean@litere.unibuc.ro);
 • Asist. dr. Emil Bucur (emil.bucur@litere.unibuc.ro)
 • Asist. dr. Laura Dumitrescu (laura.dumitrescu@litere.unibuc.ro).

Comisia de evaluarea și asigurarea calității:

Membrii Comisiei de Evaluare și Asigurarea Calității:

 • Conf. dr. Cristina Bogdan (cristina.bogdan@litere.unibuc.ro) – Decan, Președinte CEAC-FL;
 • Asist. dr. Mihaela Cristescu (mihaela.ionescu@litere.unibuc.ro) – Membru CEAC-FL, Prodecan;
 • Prof. dr. Elena Tîrziman (elena.tirziman@litere.unibuc.ro) – Membru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Studentă Mara Ioana Ciobanu (mara.ciobanu@s.unibuc.ro) -Membru CEAC-FL, studentă.

Grup de lucru al Comisiei de Evaluare și Asigurarea Calității:

 • Prof. dr. Rodica Zafiu (rodica_zafiu@yahoo.com) – membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Conf. dr. Ioana Fruntelată (ioanafruntelata@yahoo.com) – membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Conf. dr. George Ardelean (george.ardeleanu.61@gmail.com) – membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Conf. dr. Simona Drăgan (simonavdragan@yahoo.com) – membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Conf. dr. Silvia Barutcieff (silviahmarin@yahoo.fr) – membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Lector dr. Ruxandra Iordache (riordache2004@yahoo.com) – membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic
 • Lector dr. Gabriela Jurubiță (gabriela.jurubita@litere.unibuc.ro) – membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic.

Comisia de etică:

 • Prof. dr. Caius Dobrescu (caius.dobrescu@g.unibuc.ro);
 • Lect. dr. Ioana Vasiloiu (con_ioana@yahoo.com);
 • Student Vlad Jipa (vlad.jipa@s.unibuc.ro).

Comisia pentru probleme studențești:

 • Președinte: Lector dr. Cristina Dima (cristina.dima@litere.unibuc.ro);
 • Asist.drd. Bogdan Dumitru (bogdan.dumitru@litere.unibuc.ro);
 • Studentă Diana Baldovinescu (diana-elena.baldovinescu@s.unibuc.ro).

Responsabil Erasmus:

 • Conf. dr. Adrian Stoicescu (adrian.stoicescu@litere.unibuc.ro);

Directorul Cursurilor de Vară:

 • Prof. dr. habil. Ioana Valentina Murăruș (oana.murarus@gmail.com) – Director onorific
 • Conf. dr. Alexandru Nicolae – Directorul Cursurilor de vară
 • Conf. dr. Ionuț Geană – Director executiv al Cursurilor de vară