Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Comisia de studii:

 • Președinte: Conf. dr. Cătălin D. Constantin (de.constantin@yahoo.com);
 • Prof. dr. Ionel Enache (ionel_enache@yahoo.com);
 • Prof. dr. Oana (Fotache) Dubălaru (oana_fotache@yahoo.com);
 • Prof. dr. Oana Iucu (oana.iucu@unibuc.ro);
 • Conf. dr. Isabela Nedelcu (isa_nedelcu@yahoo.com);
 • Conf. dr. Elena Ionescu (elionescu@gmx.net);
 • Lect. dr. Miroslav Tașcu-Stavre (m_tascu@yahoo.com).

Comisia pentru relații internaționale:

 • Președinte: Conf. dr. Cristina Bogdan (cristinabogdan2010@gmail.com);
 • Conf. dr. Camelia Uşurelu (camelia_usurelu@hotmail.com);
 • Conf. dr. Felicia Waldman (fwaldman@gmail.com);
 • Conf. dr. Alexandra Crăciun (sandra_craciun@yahoo.com);
 • Conf. dr. Alexandru Nicolae (alexandru.nicolae@unibuc.ro);
 • Lect. dr. Cristina-Ioana Dima (cristinaioana.dima@gmail.com).

Comisia pentru cercetare științifică:

 • Președinte: -;
 • Prof. dr. Ion Bogdan Lefter (iblefter@yahoo.com);
 • Prof. dr. Caius Dobrescu (caius.dobrescu@gmail.com);
 • Conf. dr. Laura Mesina (laura.mesina@litere.unibuc.ro);
 • Prof. dr. Narcisa Ştiucă (n.stiuca@gmail.com);
 • Conf. dr. Florentina Sâmihăian (tinasamihaian@gmail.com);
 • Conf. dr. Magdalena Doina Răduţă (magda.raduta@gmail.com);
 • Lect. dr. Mihaela Viorica Constantinescu (mc_tinescu2000@yahoo.com);
 • Lect. dr. Helga Bogdan Oprea (helgaiuliana@yahoo.com);
 • Lect. dr. Robert Coravu (coravu@gmail.com);
 • Asist. dr. Emil Bucur (bucur_emil@yahoo.com);
 • Asist. dr. Andreea Victoria Grigore (av.grigore@yahoo.de).

Comisia de evaluarea și asigurarea calității:

Membrii Comisiei de Evaluare și Asigurarea Calității:

 • Prof. dr. Emil Ionescu (emil.ionescu@litere.unibuc.ro) – Decan, Președinte CEAC-FL;
 • Conf. dr. Cristina Popescu (cristina.popescu@litere.unibuc.ro) – Membru CEAC-FL, Prodecan;
 • Prof. dr. Elena Tîrziman (elena.tirziman@litere.unibuc.ro) – Membru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Dana Cristina Marcu (marcu.danacristina@yahoo.com) – Membru CEAC-FL, studentă LLR,-LLS anul II;

Grup de lucru al Comisiei de Evaluare și Asigurarea Calității:

 • Prof. dr. Rodica Zafiu (rodica_zafiu@yahoo.com) – membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Conf. dr. Ioana Fruntelată (ioanafruntelata@yahoo.com)- membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Conf. dr. George Ardelean (george.ardeleanu.61@gmail.com)- membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Conf. dr. Simona Drăgan (simonavdragan@yahoo.com)- membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Conf. dr. Silvia Barutcieff (silviahmarin@yahoo.fr)- membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Lect. dr. Ruxandra Iordache (riordache2004@yahoo.com)- membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;
 • Asist. dr. Gabriela Jurubiță (gabriela.jurubita@litere.unibuc.ro)- membru grup de lucru CEAC-FL, cadru didactic;

Comisia de etică:

 • Prof. dr. Ariadna Ştefănescu (ariadna.stefanescu@gmail.com, ariadna_stefanescu@rdslink.ro);
 • Lect. dr. Ioana Vasiloiu (con_ioana@yahoo.com);
 • Student Vlad Jipa (vlad.jipa@s.unibuc.ro).

Comisia pentru probleme studențești:

 • Președinte: Lector dr. Bogdan Tănase (bogdan.tanase@litere.unibuc.ro);
 • Bogdan Dumitru (bogdan.dumitru@litere.unibuc.ro);
 • Studentă Andrada Nițu (andrada.nitu@s.unibuc.ro).

Responsabil Erasmus:

 • Conf. univ. dr. Gabriela Biriș Roua (gabrielabiris1@gmail.com);

Directorul Cursurilor de Vară:

 • Conf. dr. Ioana Valentina Murăruș (oana.murarus@gmail.com) – Director onorific
 • Conf. dr. Alexandru Nicolae – Directorul Cursurilor de vară
 • Lector dr. Ionuț Geană – Director executiv al Cursurilor de vară