Istoric. Carte rară

BIBLIOTECA DE LITERE face parte din reţeaua celor 16 biblioteci filiale specializate care funcţionează pe lângă facultăţile Universităţii din Bucureşti, integrate organizatoric şi profesional în complexul BCU Carol I.

SCURT ISTORIC

Începuturile Bibliotecii de Litere se situează la sfârşitul secolului al XIX-lea. În anul 1892, la Facultatea de Litere şi Filosofie, ia fiinţă prima bibliotecă de specialitate „pentru ajutorarea studiului studenţilor”, la Catedra de limbi slave, condusă de profesorul Ioan Bogdan, iar în anul 1907, se deschide Biblioteca Facultăţii, în ale cărei fonduri se găseau publicaţii din toate domeniile umaniste. Trei ani mai târziu, în 1910, biblioteca deţinea un fond de aproape 10.000 de volume.

Mutarea Facultăţii de Litere şi Filosofie în noul local din str. Edgar Quinet, în anul 1927, creează condiţiile necesare unei mai bune organizări a bibliotecii. După data de 1 ianuarie 1928, când este numit bibliotecar N. Georgescu-Tistu, începe reorganizarea acesteia, după indicaţiile profesorului Ioan Bianu, decanul facultăţii. Se reinventariază documentele existente şi se alcătuiesc cataloage noi, „după toate cerinţele biblioteconomiei”. În anul 1929, are loc şi reorganizarea bibliotecilor de seminar, pentru care se prevedea o dezvoltare paralelă, dar în legătură cu Biblioteca Facultăţii de Litere şi Filosofie. Un an mai târziu, se produce unificarea cu Biblioteca Facultăţii, ceea ce are drept rezultat crearea unui catalog comun. Publicaţiile existente în biblioteca centrală corespundeau tuturor secţiilor care intrau în componenta facultăţii : Filosofia, Filologia clasică, Filologia modernă, Istoria, Geografia. În 1931, statistica indica un număr de 14.561 volume.

În anul 1948, prin decret, Biblioteca Fundaţiei Universitare devine Biblioteca Centrală Universitară, iar Biblioteca de Litere devine una dintre filialele acesteia.

Personalităţi marcante ale culturii româneşti – Titu Maiorescu, Ioan Bogdan, Ovid Densuşianu, Al. Rosetti, Iorgu Iordan – au înzestrat biblioteca cu titluri din fondurile personale, sporind valoarea colecţiilor destinate studenţilor, astfel încât biblioteca noastră deţine şi titluri unicat în ţară.

După anul 1989, Biblioteca de Litere s-a înscris în programul amplu de modernizare generală şi informatizare desfăşurat în complexul B.C.U. Carol I, fiind şi prima filială informatizată.

În anul 1996, a avut loc deschiderea Centrului de împrumut cu acces direct la documente, modernizat şi informatizat, cu fondurile structurate pe domenii.

În anul 2009, s-a încheiat reabilitarea Sălii de Lectură Nicolae Georgescu-Tistu,  spaţiu inclus în patrimoniul naţional, remarcabil prin arhitectura sa.

Introducerea noilor tehnologii informaţionale în prelucrarea, stocarea şi difuzarea informaţiei a condus la apariţia de noi servicii oferite utilizatorilor. Biblioteca de Litere pune la dispoziţia utilizatorilor două săli de lectură pentru cărţi şi periodice, cu 86 de locuri. Centrul de Împrumut asigură accesul la documente studenţilor şi cadrelor didactice de la Facultatea de Litere şi de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine -Secţia Romanice, Clasice şi Orientale.