Școala Doctorală Litere

Anunțuri curente


Colocviul național „Paul Cornea”, Școala Doctorală Litere, 19-20 mai 2023

Școala Doctorală Litere a Universității din București organizează, în perioada 19-20 mai 2023, prima ediție a Colocviului Național „Paul Cornea”. Denumit după o personalitate definitorie pentru studiile literare românești din perioada postbelică, profesor al Facultății de Litere, a cărui operă ilustrează mai multe discipline (istorie literară, sociologie literară, teorie și literatură comparată), colocviul își propune să încurajeze dialogul (inter)universitar în domeniul filologiei și al studiilor culturale. Apelul la contribuții se adresează studenților doctoranzi din universitățile afiliate Consorțiului Universitaria, care sunt invitați să prezinte comunicări pornind de la teme circumscrise intereselor lor de cercetare.

Colocviul va include conferințe plenare (Prof. Kasia Jaszczolt, University of Cambridge și Assoc. Prof. Roberto Merlo, Università di Torino) și secțiuni tematice paralele și se va desfășura în format mixt (fizic și online). Limbile oficiale de comunicare sunt româna, engleza și franceza.

Termenul-limită pentru trimiterea propunerii de participare este 15 martie 2023, pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați documentul de mai jos.


Prezentarea școlii doctorale

Conducerea Școlii Doctorale

Consiliul Școlii Doctorale

Prof. univ. dr. Andra Vasilescu
Prof. univ. dr. Anca Oana Dubălaru
Prof. dr. Mircea Vasilescu
C.S. I dr. Maria Stanciu-Istrate
C.S. I dr. Nicolae Mecu
Drd. Marinela Bota
Drd. Corina Dovîncă


Admitere

Pentru informații referitoare la procesul de admitere, vă rugăm consultați secțiunea dedicată admiterii (click –> aici).


Informații generale


Informații doctoranzi

Informații despre studiile universitare de doctorat pot fi consultate și pe site-ul CSUD (click –> aici).


Formulare (<– click aici)


Știri (<– click aici)


Contact

Str. Edgar Quinet nr. 5-7, sector 1, București

Tel. 021 313 88 74

Contact secretariat (click –> aici)


Arhivă SDL