Știri


Ediția 2020-2021 a Programului de Burse din partea Guvernului Francez (BGF)

A fost lansat noul program de Burse al Guvernului Francez (BGF) pentru Master și Doctorat în co-tutelă 2020-2021.

Programul, dezvoltat de Ambasada Franței și Institutul Francez din România, încă din 1990, oferă tinerilor români oportunitatea de a studia în Franța.

Termenul limită de trimitere a solicitărilor de burse este 2 martie 2020. Limba franceză nu este obligatorie, chiar dacă reprezintă un avantaj, în noul program existând oportunităţi de a urma o filieră si în limba engleză!

Toate informațiile legate de criteriile de selecție, cuantumul bursei și documentele necesare pentru dosarul de candidatură sunt disponibile la adresa:http://www.institutfrancais.ro/Bucuresti/menu_view/F5A65A/BURSE%20ACORDATE%20DE%20GUVERNUL%20FRANCEZ/130

Adresa de contact : bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr


Universitatea din Bucureşti, în calitate de partener în cadrul proiectului Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul ştiințelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM)” – (cod proiect 123343)  vă face cunoscut faptul că se lansează apelul pentru selecția grupului țintă în cadrul acestui proiect.

          Prezentul proiect se adresează astfel unui grup țintă format din cercetători doctorali sau postdoctorali cu teme de cercetare relevante în următoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației si a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Ştiințe ale Comunicării, Ştiințe politice, Relații Internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Ştiințe ale Educației, Teatru și Artele spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie, Filosofie).

Grupul țintă al proiectului este format, în cadrul Universității din București, din 17 doctoranzi și 8 cercetători post-doctorali.

Pentru a fi eligibilicandidații trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

  • Să aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (V, NV, NE, SE, SE-Muntenia, SV si Centru).
  • Să fie înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale (la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect), respectiv să fie postdoctoranzi la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.

          Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului candidații vor trebui să participe la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică și la un program de consiliere profesională (care vor fi organizate în cadrul proiectului).

Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit în cadrul proiectelor nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățire a competenţelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

Doctoranzii trebuie să fie înmatriculaţi în ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale într-unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de  competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020.  (În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1 – 2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi se modifică corespunzător).

Cercetătorii postdoctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Perioada de depunere a dosarelor: 18-31 octombrie 2019.
Dosarele se depun la sediul Departamentului de Fonduri Structurale din cadrul Universității din București, Șoseaua Panduri, nr. 90-92, camerele 510 și 514, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-13:00.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi documentele de mai jos.

  1. Beneficiile directe și obligațiile grupului țintă selectat în cadrul proiectului
  2. Metodologie si anexe – DRD
  3. Metodologie si anexe – CPD

 


Apel pentru candidaturi la Programul de studii postdoctorale în domenii socio-umane al ISDS-UB

Școala Doctorală de Studii Interdisciplinare a Universității din București (ISDS-UB) primește candidaturi pentru primul său program anual de cercetări postdoctorale. Apelul este deschis absolvenților de doctorat ce au obținut titlul de doctor din 1 septembrie 2014 până în prezent.

Programul include 17 poziții de cercetători postdoctorali care vor beneficia de mentoratul profesorilor și cercetătorilor din ISDS-UB precum și de accesul la resursele instituționale de cercetare ale Universității din București, pentru o perioadă de 18 luni.

Dosarul de candidatură va include următoarele documente în format electronic, în limba română sau engleză:

– Curriculum Vitae

– Lista de publicații

– Copie (scanată) după cartea de identitate

– Copie (scanată) după diploma de doctor

– Titlul și prezentarea succintă a temei de cercetare propuse, într-un domeniu socio-uman (max. 150 de cuvinte) la care se adaugă descrierea rezultatelor de cercetare anticipate (publicații, prezentări la conferințe etc).

Persoanele interesate de una dintre cele 17 poziții sunt rugate să trimită materialele în format electronic până joi, 10 octombrie, ora 14:00, la adresa de mail: isds@unibuc.ro.

Rezultatele vor fi afișate luni, 14 octombrie 2019.

Mai multe detalii despre primul program de studii postdoctorale al Școlii Doctorale de Studii Interdisciplinare a Universității din București pot fi accesate aici.