Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică, ediția a XVII-a, 13 noiembrie 2020

Colectivul de literatură comparată din cadrul Departamentului de Studii literare organizează vineri, 13 noiembrie 2020, Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică. Aflată la ediția a XVII-a, sesiunea este destinată în principal studenților, masteranzilor, doctoranzilor. Tema propusă pentru acest an este Râsul. Sesiunea de comunicări de va desfășura online, detaliile urmând să fie comunicate în luna noiembrie.

Calendarul sesiunii:

Comitetul științific va selecta cea mai bună lucrare, căreia i se va acorda Premiul „Dan Grigorescu”, oferit de familia Profesorului. Colectivul de literatură comparată din cadrul Departamentului de Studii literare va acorda un premiu special pentru abordare inedită a temei. Totodată, cele mai bune lucrări prezentate în sesiune vor fi publicate în volum, în colecția  Perspective comparatiste a Editurii Universității din București.

Repere tematice:

 • veselia simplă;
 • râsul și bucuria moderată;
 • ridendo castigat mores;
 • a râde de ceilalți și a râde de sine;
 • a râde împreună cu și a râde de;
 • câte situații de viață, atâtea feluri de a râde;
 • râsul nebunului;
 • râsul clovnului;
 • râsul tragic;
 • râs, surâs, hohote;
 • râsul necomic în literatură și în arte;
 • râsul lui Democrit, hohotele lui Buddha;
 • comici vestiți (ai literaturii, ai ecranului).

Zeița Demetra, în căutarea fiicei sale Persefona, care fusese răpită de către Hades, a ajuns la Eleusis, la curtea regelui Celeos. Refuzând să se întoarcă în Olimp fără să își găsească fiica, zeița îmbrăcase veșminte de bătrână și se amestecase printre femeile de la curtea regelui. O slujnică, Iambe, a reușit, prin glumele ei, să risipească tristețea Demetrei, iar râsul zeiței s-a auzit. …Și încă reverberează!

 

Comitetul științific:

Conf. dr. Elena Ionescu

Lector dr. Ruxandra Iordache

Lector dr. Emil Moangă

Prof. dr. Marina Cap-Bun (Universitatea „Ovidius”, Constanța)

Conf. dr. Anca Peiu (Universitatea din București)

Conf. dr. Diana Presadă (Universitatea „Petrol-Gaze”, Ploiești)

 

Le mulțumim tuturor celor care s-au înscris, conform calendarului anunțat inițial. Pentru propunerile selectate, termenul de trimitere este cel menționat mai sus.

Mesaj referitor la desfășurarea activităților didactice în primul semestru al anului universitar 2020-2021

În conformitate cu decizia Consiliului Facultății de Litere, din data de 7 septembrie 2020, validată prin votul Senatului Universității din București, din data de 16 septembrie 2020, din pricina situației provocate de pandemia de COVID-19, activitățile didactice din primul semestru al anului universitar 2020-2021 se vor desfășura exclusiv online.

Platformele recomandate de Universitatea din București pentru desfășurarea activităților de curs și seminar sunt Google Meet, Google Classroom și Microsoft Teams, care pot fi accesate gratuit de pe adresa instituțională. Fiecare cadru didactic (titular sau colaborator) va înscrie în fișa disciplinei platforma pe care va desfășura activitățile didactice, precum și resursele electronice pe care le poate pune la dispoziția studenților și modalitățile de evaluare (intermediare și finale) în context online. Nu există interdicție de a lucra și cu alte platforme pentru desfășurarea activităților online, dar Universitatea din București nu asigură gratuitate decât pentru platformele menționate anterior.

Activitățile didactice se vor desfășura în conformitate cu un orar stabilit pentru fiecare program de studii și treaptă de învățământ (licență, masterat, doctorat) în parte, care va fi postat pe site-ul facultății.

Studenții anului I vor fi invitați să ia parte la ceremoniile de deschidere ale anului universitar 2020-2021, care vor avea loc în mediul online, în conformitate cu o programare care va conține și link-urile întâlnirilor și numele profesorilor coordonatori de an.