„Un tânăr romancier român, la 1870 – Mihai Eminescu”, conferință susținută de Ioana Bot, joi, 6 februarie, ora 18.30, Palatul Suțu

ei

Muzeul Municipiului București vă invită să participați la conferința de joi, 6 februarie 2020, cu tema „Un tânăr romancier român, la 1870 – Mihai Eminescu”, care va fi susținută de prof. univ. Ioana Bot la Palatul Suțu, începând cu ora 18.30. 

Conferințele de joi de la Palatul Suțu sunt săptămânale și sunt coordonate de Cătălin D. Constantin

Dacă, în conștiința tuturor românilor, Mihai Eminescu figurează ca marele Poet al tuturor timpurilor (ceea ce este, de fapt, o construcție culturală și politică pe care el însuși nu și-o dorise), istoria manuscriselor sale, rămase nepublicate, ne arată că, de fapt, el s-a visat dramaturg și – în tinerețe, în orice caz – romancier. Exercițiile sale „de atelier”, proiectele de roman neterminate, recitite astăzi, deschid perspective interesante asupra proiectelor scriitoricești ale tânărului Eminescu – și asupra noutății acestora, în contextul literaturii epocii. Pentru că proza eminesciană nu este, așa cum s-a spus de (prea) multe ori, una „învechită” pentru cititorul de astăzi: dimpotrivă – inovațiile încercate acolo de tânărul scriitor, reflecțiile asupra literaturii și a funcțiilor ei în lumea modernă (care nu mai era, crede Eminescu, o lume a poeziei…), toate acestea au un aer proaspăt și – credem – provocator.

Ioana Bot este profesor universitar la Facultatea de Litere a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, unde predă cursuri de Literatură română a sec. al XIX-lea și Mediere culturală. Interesele sale științifice vizează literatura modernă și postmodernă românească, istoria ideilor literare europene, practicile de lectură si arhivele literare. Visiting professor de literatură română la universitățile din Florența, Roma, Zurich, Cracovia. Despre Mihai Eminescu, a publicat volumele „Eminescu și lirica românească de azi” (1990, Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor), „Mihai Eminescu, poet național român. Istoria și anatomia unui mit cultural” (coord., 2001), „Eminescu explicat fratelui meu” (2012). A colaborat cu studii și articole despre opera eminesciană, respectiv despre mitizarea lui Eminescu în ipostaza de poet național, la numeroase proiecte lexicografice europene de istorie literară (cel mai recent, la „Encyclopaedia of Romantic Nationalism in Europe”, ERNIE, accesabilă la https://ernie.uva.nl/viewer.p/21 ), precum și la alte publicații internaționale. Este co-autoarea (împreună cu Cătălin Cioabă) a ediției „Mihai Eminescu, Versuri din manuscrise”, București, Humanitas, 2016. Este, de asemenea, traducătoare și editoare. A semnat jurnalism cultural în revistele Echinox, Tribuna, Dilemateca și Dilema veche.

Curs facultativ de scriere creatoare susținut de conf. dr. Simona Popescu

Facultatea de Litere a Universităţii din București propune în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 un curs facultativ de scriere creatoare pentru toți studenții, indiferent de departament sau de anul în care sînt înscriși, de curs ocupîndu-se conf. dr. Simona Popescu. Scriitorii invitați anul acesta (în cîte două săptămîni la rînd) vor fi (în ordine alfabetică): Romulus Bucur, Ruxandra Cesereanu, Florin Iaru, Ion Manolescu și Ovidiu Verdeș. Toți sînt reputați scriitori, cu experiență și în domeniul scrierii creatoare, și ca profesori.

Cursul are 2 credite suplimentare (Atenție! Creditele suplimentare nu înlocuiesc creditele alocate cursurilor obligatorii, din programa curentă.) Cursul are 40 de locuri, acestea se vor ocupa în ordinea înscrierii.

Foarte curînd și informații despre programarea cursului (ziua, ora, sala) și modalitatea de înscriere.

Apel la candidaturi pentru bursele doctorale şi postdoctorale „Eugen Ionescu”

A fost lansat apelul la candidaturi pentru bursele doctorale şi postdoctorale „Eugen Ionescu”, oferite de Guvernul României şi gestionate de Agenţia Universitară a Francofoniei disponibil la adresa https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2019-2020/ (prezentare, regulamente, formulare, tematicile de cercetare posibile).

Începând din anul 2007, Universitatea din Bucureşti participă în programul de burse doctorale şi postdoctorale „Eugen Ionescu”, program este destinat cercetătorilor şi doctoranzilor din ţările din Sud, membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, pentru efectuarea unui stagiu de cercetare în instituţii de învăţământ superior din România. Bursierii Eugen Ionescu sunt bursieri ai statului român și beneficiază de o bursă lunară de 1000 euro (burse postdoctorale) și 800 euro (doctorat).

Bursele sunt acordate pentru o perioadă de maxim 3 luni în perioada 04.05.2020 – 31.07.2020, iar termenul limita de depunere on-line a candidaturilor pe site-ul AUF este 16.02.2020.

Aniversare-lansare Nicolae Manolescu, marți, 14 ianuarie, ora 18.00, Sala de Consiliu

82559087_2546298125653648_7031225281641709568_n

Departamentul de Studii Literare vă invită marți, 14 ianuarie 2020, ora 18,00, în Sala de Consiliu, la o întâlnire cu profesorul Nicolae Manolescu, prilejuită de lansarea volumului “Un nou optzecist. Studii în onoarea profesorului Nicolae Manolescu, la 80 de ani” (Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2019).

Pe 27 noiembrie 2019, marele critic, istoric literar şi eseist Nicolae Manolescu a împlinit 80 de ani. Cu această ocazie, Colectivul de Istorie a literaturii române din Departamentul de Studii literare al Facultăţii de Litere a realizat volumul “Un nou optzecist. Studii în onoarea profesorului Nicolae Manolescu, la 80 de ani”. E un volum de tip „Festschrift”, culegere de texte „în onoarea…”, autorii contribuind cu studii din raza lor de specializare. Secţiunile din sumar: “Medievali, romantici”, “Moderni, postmoderni”, “Teoretice, metodologice, Glosse universaliste şi comparatiste” şi, în final, “La aniversară”, grupaj de texte despre sărbătorit. Lista completă a autorilor, 25 la număr (în ordine alfabetică): Mircea Anghelescu, George Ardeleanu, Iulian Băicuș, Minodora Bucur, Ştefan Cazimir, Mircea Cărtărescu, Cosmin Ciotloş, Iulian Costache, Daniel Cristea-Enache, Cristina-Ioana Dima, Ștefan Firică, Ion Bogdan Lefter, Gabriel Mihăilescu, Mihai Moraru, Eugen Negrici, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Catrinel Popa, Sebastian-vlad Popa, Simona Popescu, Magdalena Răduță, Emanuel Ulubeanu, Mircea Vasilescu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir.

Credit foto: Andreea Constantin (studentă CRP, anul II)