Anunț din partea Departamentului de Consiliere și Orientare pentru Carieră al Universității din București

Avand in vedere situatia cu care ne confruntam la nivel mondial si preocupandu-ne siguranta si sanatatea studentilor nostri si a angajatilor UB, dorim sa ne adaptam acestor circumstante noi prin care trecem cu totii, transformand temporar serviciile fata in fata de suport psihologic individual in servicii online si telefonice de suport psihologic individual. Sedintele vor avea loc de luni pana joi intre orele 10.00 si 14.00 si vineri intre orele 10.00 si 12.00.
Studentii care se afla deja in consiliere vor fi instiintati de schimbarile aparute de catre psihologul desemnat.

Studentii care doresc sa beneficieze de serviciile noastre completeaza formularul de programare: https://ciocp.unibuc.ro/student/.

Pentru informatii si detalii nu ezitati sa luati legatura cu noi la e-mail contact@dcoc.unibuc.ro!
Cu ganduri bune,

Echipa Departamentului de Consiliere si Orientare pentru Cariera din cadrul Universitatii din Bucuresti

Activitatea cu publicul a secretariatului în perioada 12 – 30 martie 2020

Activitatea secretariatului 

Conform deciziilor conducerii UB, activitatea cu studenții a secretariatului va fi restrânsă la o oră pe zi, în intervalul 12:00-13:00, de luni până joi, exclusiv pentru situații urgente (eliberare adeverințe, acte din dosare etc.). Orice alte probleme vor fi rezolvate prin email, inclusiv transmiterea dovezilor de plată a taxei de studii. 

Plata taxelor 

Se recomandă plata taxei de școlarizare online (https://po.unibuc.ro) sau prin transfer bancar (detalii aici: https://litere.ro/studenti/taxe/). Aducerea dovezilor de plată va fi amânată până la reluarea cursurilor, cu condiția transmiterii prin email a unei fotografii clare a dovezii de plată, după cum urmează: 

 • emailurile vor conține, obligatoriu: 
  • nume și prenume; 
  • anul de studiu; 
  • programul de studiu complet; 
  • o fotografie / scanare clară a dovezii de plată (chitanță casierie, chitanță automat BCR, extras de tranzacție, ordin de plată etc.) sau un forward al emailul de confirmare din platforma online a universității. 

Universitatea din București a decis suspendarea cursurilor față în față în perioada 11 martie 2020, ora 14.00 – 31 martie 2020

Universitatea din București adoptă recomandarea Secretarului de Stat Raed Arafat

Activitatea didactică se va desfășura în sistem online

Având în vedere recomandarea Secretarului de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, adresată instituțiilor de învățământ superior și survenită în cursul acestei după-amiezi, Consiliul de Administrație al Universității din București a decis suspendarea temporară a cursurilor față în față începând de astăzi, 11 martie 2020, ora 14:00, până la data de 31 martie 2020. În aceste condiții, activitatea didactică va avea loc în sistem online, iar serviciile administrative vor fi asigurate în continuare, potrivit recomandărilor primite. În funcție de evoluția situației, perioada mai sus menționată se va putea prelungi, iar măsurile luate vor putea suferi modificări.

Decizia, adoptată de Consiliul de Administrație al Universității din București, presupune suspendarea temporară a cursurilor față în față și continuarea acestora în mediul online. În acest sens, un Grup de Coordonare a Activităților Educaționale Online va oferi sprijin tehnic și va asista cadrele didactice și studenții în procesul de tranziție la comunicarea si predarea online, decisă pentru această perioadă. Grupul este coordonat de conf. univ. dr. Radu Gramatovici. Din grup fac parte prof. univ. dr. Laura Comănescu, prof. univ. dr. Lucian Ciolan, prof. univ. dr. Bogdan Ştefănescu, conf. univ. dr. Sorin Costreie, prof. univ. dr. Romiță Iucu, lect. univ. dr. Cristian Bucur, lect. univ. dr. Beatrice Almășan, Maria Prună, drd. Oana Sîrbu, dr. Anca Ileana, drd. Mirabela Amarandei și lect. univ. dr. Mircea Sava.

Prin intermediul acestui grup strategic, Universitatea din București va fi în contact permanent cu membrii comunității academice, oferind soluții digitale, consiliere și sprijin tehnic acolo unde va fi nevoie.

În ceea ce privește implementarea în sistem online a activităților didactice în perioada următoare, universitatea va acorda prioritate organizării activităților cu studenții din anii terminali, astfel încât riscul nefinalizării la timp a ciclurilor de studii să poată fi redus.

Consiliul de Administrație al Universității din București a decis astăzi să reprogrameze pentru o dată ulterioară activitățile extracurriculare (conferințe, lansări de carte, prelegeri, workshop-uri, competiții sportive, spectacole etc.) ce urmau a se desfășura în perioada mai sus menționată.

În ceea ce privește serviciile sociale acordate studenților, menționăm că toate căminele studențești rămân deschise. Pe de altă parte, precizăm că Universitatea din București a pregătit un număr de camere destinat studentelor și studenților care ar putea fi nevoiți să intre în autoizolare. Pentru a veni în sprijinul celor care se vor afla în astfel de situații, se va constitui la nivelul rectoratului un grup de voluntari format din personal al universității și din studenți.

Începând de mâine, 12 martie 2020, până pe 31 martie se suspendă și activitatea Cantinei „Mihail Kogălniceanu”.

Studenții celor 19 facultăți ale Universității din București vor putea interacționa individual cu serviciile administrative, cu secretariatele sau cu cadrele didactice numai pentru activitățile care nu pot fi derulate online (obținerea de semnături, de documente de studii etc.). Recomandăm studenților ca, în măsura posibilităților, să folosească plățile online.

Universitatea din București va solicita Bibliotecii Centrale Universitare închiderea temporară a sălilor de lectură aflate în clădirile facultăților, cu păstrarea deschisă a centrelor de împrumut.

Nu în ultimul rând, a fost decisă anularea deplasărilor angajaților și ale studenților în zone de risc și sistarea temporară a acelor deplasări în străinătate care pot suferi amânare.

Universitatea din București asigură întreaga comunitate academică de faptul că deciziile luate sunt menite să protejeze siguranța și starea de sănătate a studenților, a cadrelor didactice și a personalului administrativ. În funcție de evoluția situației și de deciziile autorităților centrale, vor fi adoptate toate măsurile care se vor impune. Universitatea va fi în contact permanent cu membrii comunității universitare și va comunica în mod constant toate hotărârile luate.

Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică, ediția a XVII-a, 15 mai 2020

Colectivul de literatură comparată din cadrul Departamentului de Studii literare organizează vineri, 15 mai 2020, Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică. Aflată la ediția a XVII-a, sesiunea este destinată în principal studenților, masteranzilor, doctoranzilor. Tema propusă pentru acest an este Râsul.

Calendarul sesiunii:

Comitetul științific va selecta cea mai bună lucrare, căreia i se va acorda Premiul „Dan Grigorescu”, oferit de familia Profesorului. Colectivul de literatură comparată din cadrul Departamentului de Studii literare va acorda un premiu special pentru abordare inedită a temei. Totodată, cele mai bune lucrări prezentate în sesiune vor fi publicate în volum, în colecția  Perspective comparatiste a Editurii Universității din București.

Repere tematice:

 • veselia simplă;
 • râsul și bucuria moderată;
 • ridendo castigat mores;
 • a râde de ceilalți și a râde de sine;
 • a râde împreună cu și a râde de;
 • câte situații de viață, atâtea feluri de a râde;
 • râsul nebunului;
 • râsul clovnului;
 • râsul tragic;
 • râs, surâs, hohote;
 • râsul necomic în literatură și în arte;
 • râsul lui Democrit, hohotele lui Buddha;
 • comici vestiți (ai literaturii, ai ecranului).

Zeița Demetra, în căutarea fiicei sale Persefona, care fusese răpită de către Hades, a ajuns la Eleusis, la curtea regelui Celeos. Refuzând să se întoarcă în Olimp fără să își găsească fiica, zeița îmbrăcase veșminte de bătrână și se amestecase printre femeile de la curtea regelui. O slujnică, Iambe, a reușit, prin glumele ei, să risipească tristețea Demetrei, iar râsul zeiței s-a auzit. …Și încă reverberează!

 

Comitetul științific:

Conf. dr. Elena Ionescu

Lector dr. Ruxandra Iordache

Lector dr. Emil Moangă

Prof. dr. Marina Cap-Bun (Universitatea „Ovidius”, Constanța)

Conf. dr. Anca Peiu (Universitatea din București)

Conf. dr. Diana Presadă (Universitatea „Petrol-Gaze”, Ploiești)