Grad didactic

Gradul didactic I

Coordonatorii și domeniile tematice pentru obținerea gradului didactic I

Gradul didactic II

Având în vedere ultimele informări de la Ministerul Educației, pentru examenul de obținere a gradului didactic II, sesiunea 25-31 august 2023, se revine la forma anterioară pandemiei, cu examen scris și oral. Astfel, probele de examen sunt: Metodica specialității – scris, Pedagogie – oral.

Lista candidaților înscriși pentru grad didactic II – Profesori este disponibilă aici.

Calendar examene pentru specializarea LIMBA și LITERATURA ROMÂNĂ și PROFESORI DOCUMENTARIȘTI

29 august 2023, ora 9.00: Proba scrisă Metodica predării specialității. Proba scrisă va avea loc la Sediul Facultății de Litere, Amfiteatrul „Al. Odobescu”.

31 august 2023,ora 9.00: Proba orală Pedagogie, Proba orală va avea loc la Sediul Facultății de Litere, Sala 120. 

Accesul candidaților în sala de examen se va face începând cu ora 08:30. La intrarea în sala de examen candidatul va prezenta Comisiei chitanța de plată a taxei și cartea de identitate.

 

Mai multe informații la telefon 021.313.88.75 și pe site-ul UB: https://www.unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare/