Grad didactic

Gradul didactic I

Coordonatorii și domeniile tematice pentru obținerea gradului didactic I

Colocviu – 08 februarie 2024, ora 10.00, Facultatea de Litere, Departamentul de Lingvistică – Sala 120

 

Gradul didactic II

Mai multe informații la telefon 021.313.88.75 și pe site-ul UB: https://www.unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare/