FORMAREA PERSONALULUI ADMINISTRATIV DIN INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE

Modulul de curs se adresează personalului din secretariate în vederea creșterii calității și performanței instituționale, a bunei guvernanțe a școlii, a leadership-ului și managementului școlar, a monitorizării și evaluării activităților din școală, destinate să optimizeze relația instituției școlare cu elevii, cu părinții, cu comunitatea locală, printr-un personal de secretariat înalt calificat și adaptat provocărilor educației și administrației contemporane.

Înscrieri online în perioada: 23.02.2024 – 29.03.2024, https://forms.gle/BgmYofaJ2paka49v6

Organizare cursuri: online în perioada 05 aprilie – 27 aprilie 2024

Finalizare: cursurile se finalizează prin susținerea examenului de certificare a competențelor

Eliberare acte de studii: certificatul de atestare a competențelor și suplimentul se vor elibera în maximum 12 luni de la finalizarea studiilor; până la acest termen se eliberează adeverința de absolvire

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de școlarizare: 500 lei

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

  • Fișa de înscriere ( documentul se descarcă de pe site)
  • Diploma de bacalaureat
  • Diploma de licență ( însoțită de suplimentul la diplomă)
  • Certificat de naștere
  • Certificat de căsătorie/actul administrativ de schimbare a numelui ( dacă este cazul)
  • Act de identitate
  • Dovada achitării taxei de înscriere
  • Adeverință medicală

Numărul de locuri: 25 -50

Criteriul unic de selecție: media obținută la examenul de licență

Durată: 50 ore – 5 ECTS

Coordonator program: prof.univ.dr.Oana Iucu : oana.iucu@unibuc.ro

TAXA PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURSURILE POSTUNIVERSITARE

Posibilitățile de plată sunt:

on-line, la adresa https://po.unibuc.ro/. Accesați secțiunea „Taxă admitere licență” și, din caseta „Facultate”, alegeți opțiunea „LITERE/LETTERS – postgraduate studies” (studii postuniversitare), care se află în josul listei.

la Casieria Universității din București, Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5 – se poate achita și cu cardul de primă didactică

prin virament / transfer bancar / ordin de plată în contul Facultății de Litere (se poate plăti de la orice bancă)

DETALII PLATĂ:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN: RO22 RNCB0076010452620 300 (contul IBAN al Facultății de Litere)

BANCA: BCR SECTOR 5

Explicația: taxă admitere cursuri postuniversitare; nume, inițiala tatălui și prenume