Procedura de înscriere la examenul de finalizare a cursurilor modulului psihopedagogic – nivelurile I și II