Examene licență și disertație, sesiunea iunie 2020Înscrierea pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor, pentru sesiunea iunie 2020 (licență și masterat), se desfășoară exclusiv online și presupune două etape:

  1. Trimiterea lucrării (acolo unde este cazul, în funcție de programul de studiu) până la data și prin modalitatea indicate în documentul Fisier de tip .pdf ! Trimiterea lucrărilor și susțineri;
  2. Înscrierea propriu-zisă la Secretariat, în intervalul 8 – 18 iunie 2020, prin trimiterea pe email a actelor scanate, la adresele precizate  în documentul Fisier de tip .pdf ! Detalii înscriere secretariat.

Susținerea probelor, indiferent de programul de studiu, se desfășoară online prin intermediul aplicației Google Meet, în intervalul 22 – 26 iunie 2020.

Cu excepția programului de studii universitare de licență Asistență managerială și administrativă, examenul de finalizare a studiilor constă numai în susținerea lucrării de licență sau disertație. Absolvenții programului Asistență managerială și administrativă vor susține, tot online, un examen oral.

În funcție de programul de studiu, data de început a probelor este indicată în documentul Fisier de tip .pdf ! Trimiterea lucrărilor și susțineri

O programare detaliată a examenelor va fi afișată după încheierea înscrierilor.

Examenele vor fi înregistrate și arhivate.

Un tutorial legat de folosirea aplicației Google Meet poate fi găsit mai jos, după secțiunea Formulare. Nu pot fi folosite alte aplicații sau mijloace pentru susținere.

Important:

  • Adresa de email de pe care absolvenții realizează înscrierea/trimiterea lucrării e adresa pe care comisiile o vor folosi pentru conectarea absolventului în aplicația Google Meet la susținere și trimiterea linkului de conectare, precum și pentru eventuala corespondență. Vă rugăm să nu folosiți adrese multiple pentru înscriere și să rețineți de pe ce adresă ați trimis documentele.
  • În vederea bunei organizări a susținerii online a lucrării de licență / a disertației, studenții/absolvenții sunt rugați să anunțe, până cel mai târziu pe 11 iunie 2020, dacă, în absența unor mijloace tehnice personale, doresc să prezinte lucrarea online de la un calculator din cadrul Facultății de Litere prin trimiterea unui mail la adresa: pr@litere.ro, cu următoarele date:

NUME și PRENUME;

PROGRAMUL DE STUDII la care sunt / au fost înscriși;

NUMELE și PRENUMELE PROFESORULUI COORDONATOR

Această soluție se adresează numai celor care nu dispun de mijloace tehnice la domiciliu pentru susținerea online a lucrării, altfel nu încurajăm deplasarea la facultate, chiar dacă, până la data examenului, se vor mai ridica o parte dintre prezentele restricții.

 

 

Formulare:COMUNICAT-licență_001


Bibliografii licență