Colocviul studențesc de studii europene EUROSTUDII, ediția a VIII-a, 29 mai 2020