Calendar pentru organizarea alegerilor, în vederea desemnării decanului Facultății de Litere

  • 11-22 octombrie 2021 – depunerea candidaturilor;
  • 1 noiembrie 2021 – avizarea candidaturilor de către Consiliul Facultății de Litere;
  • 2-16 noiembrie 2021 – comunicarea către Rectorat a candidaților avizați și interviurile cu aceștia;
  • 17 noiembrie 2021 – avizarea rezultatelor în Senatul Universității din București
 
Candidaturile pentru funcția de decan se depun onlineîn perioada 11-22 octombrie 2021 (până la ora 18,00 în data de 22 octombrie), la dna Mihaela Pufu (secretara decanului), la adresa de e-mail: mihaela.pufu@litere.unibuc.ro
Pentru înscriere, trebuie trimise următoarele documente: CV (semnat)listă de lucrări (semnată)declarație de candidatură (completată și semnată), plan managerial (semnat) și un document conținând consimțământul în vederea efectuării unui număr de minimum 15 ore de activitate managerială pe săptămână (completat și semnat).