Comunicat privind desfășurarea cursurilor Facultății de Litere în semestrul I al anului universitar 2021-2022

Consiliul Facultății de Litere, reunit în data de 13 septembrie 2021, a hotărât, în urma voturilor exprimate, organizarea on-line a cursurilor și seminariilor la toate programele de studii de licență, masterat și doctorat, pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022, ținând cont de actuala situație epidemiologică și de limitările de spațiu ale instituției noastre.

Decizia Consiliului Facultății de Litere a fost aprobată de Senatul Universității din București.