Comunicat privind desfășurarea cursurilor Facultății de Litere în semestrul I al anului universitar 2021-2022

Consiliul Facultății de Litere, reunit în data de 13 septembrie 2021, a hotărât, în urma voturilor exprimate, organizarea on-line a cursurilor și seminariilor la toate programele de studii de licență, masterat și doctorat, pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022, ținând cont de actuala situație epidemiologică și de limitările de spațiu ale instituției noastre.

Decizia Consiliului Facultății de Litere urmează să fie supusă aprobării Senatului Universității din București, la ședința din data de 15 septembrie 2021.