A 60-a ediție a Cursurilor de vară de limba română, de cultură și civilizație românească

În perioada 25 iulie – 8 august 2021, Universitatea din București organizează a 60-a ediție – Jubileul de Diamant – a Cursurilor de vară de limba română, de cultură și civilizație românească.

În funcție de evoluția pandemiei, organizatorii au în vedere două scenarii: unul in situ, iar celălalt online. Marți, 1 iunie 2021, va fi anunțată modalitatea de organizare a cursurilor. După această dată, va fi pus la dispoziția persoanelor interesate formularul de înscriere la ediția din 2021 a Școlii de vară.

Cursurile Școlii de Vară își propun să ofere participanților competențe lingvistice în limba română și se adresează tuturor celor interesați de limba română, de cultura și civilizația românească. La absolvirea cursurilor și promovarea testului final, studenții primesc 3 credite transferabile (ECTS).

Directorul general al Cursurilor de vară este conf. dr. habil. Alexandru Nicolae, iar director executiv – conf. dr. Ionuț Geană, ambii cadre didactice ale Facultății de Litere a UB. Prof. dr. habil. Oana Chelaru-Murăruș, de asemenea cadru didactic al Facultății de Litere, este director onorific al ediției din 2021 a Cursurilor de vară.

Mai multe informații despre această ediție sunt disponibile aici și aici.

Cea mai veche inițiativă a unei universități românești de a promova limba și cultura română

Școala de Vară a Universității din București reprezintă cea mai veche inițiativă a unei universități românești de a promova limba și cultura română în lume. De-a lungul a peste jumătate de secol, Cursurile de vară ale Universității din București și-au câștigat un binemeritat prestigiu prin participarea a numeroase cadre didactice universitare din țară și străinătate, precum și a unor distinși academicieni, oameni de cultură, artiști. Manifestările anuale datează din anii ’60, când marele lingvist Alexandru Rosetti a inițiat acest demers la Sinaia, continuat vreme îndelungată de profesorul Boris Cazacu.

Cursurile intensive de limba română pe care le oferă sunt concepute dintr-o perspectivă comunicațională, în sensul că învățarea elementelor de gramatică va fi permanent subordonată unor scopuri interacționale. Cu alte cuvinte, organizatorii și conferențiarii implicați în acest demers nu fac din cunoștințele teoretice de gramatică și de vocabular un scop în sine, ci pun accentul pe capacitatea cursanților de a se exprima în situații concrete de comunicare.

Totodată, cursanții vor fi familiarizați cu principalele acte de vorbire (a formula mulțumiri, felicitări, complimente, scuze, a da un sfat, a exprima o emoție etc.) și cu stilul cultural de a vorbi al românilor. În conformitate cu Pașaportul Lingvistic European, cursurile Școlii de Vară a UB vizează formarea celor 4 competențe fundamentale: înțelegerea discursului oral, comunicarea orală, înțelegerea textului scris, comunicarea scrisă.

Conferențiarii, profesori ai UB și specialiști în lingvistică și comunicare

Cursurile de limba română sunt ținute de profesori ai Universității din București, specialiști în lingvistică și comunicare, având o bogată experiență în predarea și testarea LRS (limbii române ca limbă străină) atât în țară, cât și în străinătate, în cadrul lectoratelor României din marile universități ale lumii. Cursanții vor fi împărțiți în 3 sau 4 grupe, în funcție de nivel, pe baza unui test inițial de limbă.

Feedback pozitiv din partea foștilor participanți

La edițiile anterioare ale Școlii de Vară, participanții au fost entuziasmați de cursuri și de cunoștințele dobândite.

„Acest curs mi-a permis sa rememorez limba româna, puțin pierdută după mulți ani în care am auzit-o doar la televiziune. Pe de o parte, mi se pare ca acest curs a fost prea intensiv pentru a fi un curs de vară, dar, în același timp, cred că mi-a permis sa învăț mai mult decât am învățat în alte cursuri similare. A fost și un prilej de a întâlni persoane foarte interesante si m-am simțit foarte bine cu profesorii, care au fost deosebit de atenți și receptivi cu noi toți. Mi-a plăcut foarte mult vizita de duminică de la Muzeul Satului, cu acel ghid atât de entuziast. Fără îndoiala, acest curs va fi unul dintre amintirile plăcute ale vieții mele”, Gemma Cervera (Spania)

„Cursul de vară de la Facultatea de Litere din București a fost in opinia mea foarte complet, cuprinzând orele de curs teoretice și practice intensive și avansate, conferințe privind diferite domenii, ateliere, excursii, concerte etc. Apreciez și foarte mult promovarea unității grupului întreg, compus din persoane de toate vârstele si provenite din diferite țări (Franța, Italia, SUA, Rusia, Polonia, Spania, Canada, Turcia, Brazilia, Anglia, Germania, Elveția, Coreea etc.). Și activitățile extrașcolare au fost foarte distractive și bine coordonate, inclusiv când am mers cu toții la karaoke! Este un curs foarte recomandabil, intensiv, variat și bine organizat”, Ana Elisa Gil Vodermayer (Spania)