Activitatea cu publicul a secretariatului în perioada 12 – 30 martie 2020

Activitatea secretariatului 

Conform deciziilor conducerii UB, activitatea cu studenții a secretariatului va fi restrânsă la o oră pe zi, în intervalul 12:00-13:00, de luni până joi, exclusiv pentru situații urgente (eliberare adeverințe, acte din dosare etc.). Orice alte probleme vor fi rezolvate prin email, inclusiv transmiterea dovezilor de plată a taxei de studii. 

Plata taxelor 

Se recomandă plata taxei de școlarizare online (https://po.unibuc.ro) sau prin transfer bancar (detalii aici: https://litere.ro/studenti/taxe/). Aducerea dovezilor de plată va fi amânată până la reluarea cursurilor, cu condiția transmiterii prin email a unei fotografii clare a dovezii de plată, după cum urmează: 

  • emailurile vor conține, obligatoriu: 
    • nume și prenume; 
    • anul de studiu; 
    • programul de studiu complet; 
    • o fotografie / scanare clară a dovezii de plată (chitanță casierie, chitanță automat BCR, extras de tranzacție, ordin de plată etc.) sau un forward al emailul de confirmare din platforma online a universității.