Curs facultativ de scriere creatoare susținut de conf. dr. Simona Popescu

Facultatea de Litere a Universităţii din București propune în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 un curs facultativ de scriere creatoare pentru toți studenții, indiferent de departament sau de anul în care sînt înscriși, de curs ocupîndu-se conf. dr. Simona Popescu. Scriitorii invitați anul acesta (în cîte două săptămîni la rînd) vor fi (în ordine alfabetică): Romulus Bucur, Ruxandra Cesereanu, Florin Iaru, Ion Manolescu și Ovidiu Verdeș. Toți sînt reputați scriitori, cu experiență și în domeniul scrierii creatoare, și ca profesori.

Cursul are 2 credite suplimentare (Atenție! Creditele suplimentare nu înlocuiesc creditele alocate cursurilor obligatorii, din programa curentă.) Cursul are 40 de locuri, acestea se vor ocupa în ordinea înscrierii.

Foarte curînd și informații despre programarea cursului (ziua, ora, sala) și modalitatea de înscriere.