Colocviul doctoranzilor SD-SITT/CESI „Corp, imagine, imaginar în artele contemporane”, 19-20 septembrie 2017

Şcoala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”/Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (SD SITT/CESI) organizează în zilele de 21-22 septembrie Colocviul doctoranzilor „Obiect, multimedia, spectacol”, în Laboratorul Multimedia, demisol, Facultatea de Litere.
În cadrul acestei manifestări științifice, doctoranzii din anii I vor susține proiectul de cercetare științifică.