Repartizarea pe grupe a studenților anului I, 2017-2018