Apel la contribuții – Colocviul Național „I.L. Caragiale astăzi”, 10-11 iunie 2022 [actualizat]

APEL LA CONTRIBUȚII

I.L. Caragiale astăzi

Colocviu național

(10-11 iunie 2022)

 Muzeul Național al Literaturii Române și Facultatea de Litere, Universitatea din București, în parteneriat cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, organizează, în perioada 10-11 iunie 2022, Colocviul Național „I.L. Caragiale astăzi”.

Se împlinesc 110 ani de la moartea lui I.L. Caragiale, un bun prilej pentru o reinterpretare la zi a operei sale. În mediul academic și cultural se resimte nevoia unei rediscutări, pe mai multe paliere, a operei lui I.L. Caragiale, fie că vorbim despre proză, teatru, publicistică sau corespondență. De-a lungul timpului, receptarea operei caragialiene și-a schimbat considerabil ariile de interes și metodologia, așa încât ne propunem o ilustrare a acestei diversități.

Prin seria de conferințe pe care le vor susține vorbitorii invitați, propunem o relectură interdisciplinară a operei lui Caragiale, printr-un tip de dialog transversal.

Keynote speaker: George Banu, prof. univ. dr.

Dan Dediu, prof. univ. dr.

Liviu Papadima, prof. univ. dr.

Ion Vartic, prof. univ. dr.

Matei Vișniec, scriitor

 

Masă rotundă – Formă și idee în teatrul lui Caragiale azi

(invitați: Alexandru Dabija, Matei Vișniec, Horațiu Mălăiele, Ioan Cristescu)

 

În perioada colocviului vor avea loc o serie de evenimente conexe, precum ateliere teatrale, lansări de carte, proiecții și reprezentații.

Acest apel la contribuții este deschis către studenți, masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători, dar și specialiști ai domeniului. De asemenea, după cum se poate observa din secțiunile colocviului, invităm participanți din mai multe arii de cercetare: filologie, teatrologie, muzicologie, sociologie, studii culturale etc.

Secțiuni:

  1. Teatru
  2. Proză
  3. Publicistică. Corespondență
  4. Lingvistică (studii de stilistică și pragmatică)
  5. Valorificări și cercetări interdisciplinare

Comitetul științific:

George Ardeleanu, conf. univ. dr.

Paul Cernat, conf. univ. dr.

Ioan Cristescu, prof. univ. dr.

Ștefan Firică, lect. univ. dr.

 

Calendarul colocviului:

24 mai 2022: termenul limită pentru trimiterea propunerilor, la adresa de e-mail: colocviul.caragiale@mnlr.ro.

Sunt necesare următoarele informații:

  1. Numele, datele de contact (adresă de e-mail/ număr de telefon) și afilierea instituțională;
  2. Titlul comunicării;
  3. Un rezumat de aproximativ 1000 de semne, 5 cuvinte-cheie și o bibliografie selectivă;

31 mai: selecția propunerilor, în urma analizei făcute de comitetul științific al colocviului.

 

Organizatorii intenționează ca lucrările, revizuite și acceptate în urma procesului de verificare, să fie reunite într-un volum colectiv, publicat la Editura Muzeul Literaturii Române.

Informații suplimentare:

Luana Stroe (luana.stroe@yahoo.com)