Apariție de carte „Romance Languages and Linguistic Theory 2017”, editori: conf. dr. Alexandru Nicolae și conf. dr. Adina Dragomirescu

 

Romance Languages and Linguistic Theory 2017. Selected papers from ‘Going Romance’ 31, Bucharest

Editori: Alexandru Nicolae și Adina Dragomirescu

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 372 pagini + index

Serie: Current Issues in Linguistic Theory, nr. 355

Volum conține o selecție de 18 articole din comunicările prezentate la cea de-a 31-a ediție a conferinței internaționale Going Romance, organizată în decembrie 2017 de către Facultatea de Litere a Universității din București în parteneriat cu Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române.

Fenomene întâlnite în limbile romanice standard (portugheză europeană, franceză, italiană, spaniolă, română), în dialectele romanice (cosentino, salentino, calabreză de sud, napolitană și trevigiană) și chiar în creolele cu lexificator romanic (makista și kristang) fie beneficiază de analize aprofundate limitate la o singură varietate, fie sunt supuse unei analize comparative (dialect vs limba standard, dialect vs diferite limbi majore, comparație interdialectală, comparație trans-romanică și chiar comparare a familiilor de limbi). Abordările teoretice și experimentale se completează reciproc, la fel ca și diacronia și sincronia. Individual și în ansamblu, aceste contribuții arată modul în care limbile romanice contribuie la o mai bună înțelegere a problemelor care sunt relevante în peisajul lingvistic actual: achiziția limbii, negație, fenomene de elipsă, focalizare și polaritate, construcții ditranzitive, teoria gramaticalizării, marcarea diferențiată a obiectului, structura evenimentelor verbale, ciclicitate, structuri pasive și multe altele.

 

Autori:

Celina Agostinho și Anna Gavarró Algueró; Pascal Amsili și Claire Beyssade; Gabriela Bîlbîie și Israel de la Fuente ; Caterina Bonan; Alexandra Cornilescu și Alina Tigău; Mara Frascarelli; Ion Giurgea; Kim A. Groothuis; Monica Alexandrina Irimia; Robert W. Laub; Adam Ledgeway; M. Eugenia Mangialavori Rasia; Gabriel Martínez Vera; Guido Mensching and Franziska Werner; Elena Soare; Donca Steriade; Alina Tigău și Klaus von Heusinger; Andra Vasilescu.

 

Sumar:

Introduction

Adina Dragomirescu and Alexandru Nicolae

The acquisition of verbal passives by Portuguese-speaking children: Some data from comprehension

Celina Agostinho and Anna Gavarró Algueró

Plus in the French negative system: A presuppositional and non-quantificational n-word

Pascal Amsili and Claire Beyssade

An experimental approach to parallelism in ellipsis: The case of pro-drop in Romance gapping

Gabriela Bîlbîie and Israel de la Fuente

On focal and wh-projections, indirect wh-questions, and quantificational chains

Caterina Bonan

Is there a dative alternation in Romanian? Remarks on the cross-categorial variation of datives in ditransitive constructions

Alexandra Cornilescu and Alina Tigău

The interpretation of null subjects in Romanian. An information-structure approach for comparative analysis

Mara Frascarelli

Verum focus and Romanian polar questions

Ion Giurgea

The downward grammaticalisation of irrealis subordinators in Romanian, Salentino and southern Calabrese

Kim A. Groothuis

Differential object marking – what type of licensing?

            Monica Alexandrina Irimia

The effects of language ecology on syntactic structure: A look at Kristang and Makista

Robert W. Laub

The syntactic distribution of raddoppiamento fonosinttatico in Cosentino: A phase-theoretic account

Adam Ledgeway

The causative-inchoative alternation (as we know it) might fall short: Crosslanguage systematicities and untapped data from Romance and Greek

  1. Eugenia Mangialavori Rasia

On wh-extraction in de+que constructions in Spanish

Gabriel Martínez Vera 

On another apparent violation of the subject-island constraint in French

Guido Mensching and Franziska Werner

Moving towards an event: The Romanian prepositional supine construction

Elena Soare

Cyclicity without containment in Romanian perfects

Donca Steriade

Dative clitics in Romanian ditransitives

Alina Tigău and Klaus von Heusinger

Syntactic vs pragmatic passive: Evidence from Romanian

Andra Vasilescu

Index