Calendarul alegerilor pentru ocuparea unui loc în Consiliul Departamentului de Lingvistică

  • 3 – 7 ianuarie 2022 – depunerea candidaturilor
  • 11 ianuarie – organizarea alegerilor
  • 13 ianuarie – validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Facultății de Litere
  • 19 ianuarie – validarea rezultatelor alegerilor în Senatul Universității din București

(Calendar aprobat în ședința Senatului UB din 15 decembrie 2021)