Anunț referitor la cea de-a VIII-a ediție a Colocviilor naționale studențești Best Letters (29-30 octombrie 2021)

În urma solicitărilor primite de la studenți, am decis extinderea termenului-limită pentru transmiterea lucrărilor integrale, pe adresa colocviului Best Letters (best.letters.colloquia@litere.ro), până la data de 10 octombrie 2021. Date fiind condițiile epidemiologice actuale din București și decizia Facultății de Litere de a începe anul universitar 2021-2022 în on-line, colocviul Best Letters din acest an se va desfășura, de asemenea, în on-line.