Calendarul alegerilor pentru ocuparea a trei locuri de reprezentant al Departamentului de Lingvistică în Consiliul Facultății de Litere și a două locuri de reprezentant în Senatul UB

  • 4-8 octombrie: depunerea candidaturilor
  • 13 octombrie: organizarea alegerilor
  • 15 octombrie: validarea alegerilor prin vot electronic în Consiliul Facultății de Litere
  • 20 octombrie: validarea alegerilor în Senatul Universității din București

Toate candidaturile depuse, în vederea ocupării unui loc în Consiliul Facultății de Litere și în Senatul UB, au fost avizate de comisia numită de decanul Facultății de Litere. Alegerile se vor desfășura online, în ziua de 13 octombrie 2021, în intervalul 08.00-18.00. Pe toată durata acestui interval, va exista și un post de votare amenajat în Sala de Consiliu a Facultății de Litere, pentru colegii care, din varii motive, doresc să voteze din cadrul instituției.