Apel pentru Cursuri Hibride Intensive CIVIS. Cadrele didactice ale Universității din București, invitate să-și înscrie BIP-urile până pe 31 mai 2024

Până pe 31 mai 2024, cadrele didactice ale Universității din București, în calitate de membri ai comunității CIVIS, pot înscrie pe platforma special dedicată programe intensive mixte – un format inovativ ce deschide oportunități de studiu internațional. Alianța a lansat un nou apel către cadrele didactice pentru conceperea de BIP-uri.

Fiind o formă de mobilitate Erasmus+, BIP-urile combină predarea online cu o scurtă perioadă de mobilitate fizică. Acest program educațional ambițios le permite cadrelor didactice să își facă vizibile nu doar proiectele, ci și toate instituțiile conectate cu acestea – facultatea, laboratorul, institutul, partenerii etc. Schimbul de experiență cu profesori de la alte universități membre sau partenere ale alianței, predarea interdisciplinară și multiculturală, precum și perioada de mobilitate fizică susținută într-una dintre țările-gazdă ale programului pot fi un pas uriaș în dezvoltarea profesională a fiecăruia dintre cadrele didactice implicate în dezvoltarea și implementarea unui BIP.

Abordarea utilizată în cadrul acestui tip de program este una interdisciplinară și dedicată conceptului de excelență academică, traversând granițele subiectelor, curriculelor și domeniilor tradiționale. Fiecare BIP este dezvoltat, organizat și predat de cadre didactice de la cel puțin trei universități membre CIVIS care îndeplinesc cerințele și reglementările Erasmus+ pentru a primi finanțare.

Printre principalele caracteristici ale unui BIP se numără:

  • propunerile trebuie să fie în legătură cu cel puțin unul dintre cele 5 hub-uri ale Alianței CIVIS: Sănătate; Orașe, teritorii și mobilitate; Clima, Mediu, Energie; Transformare digitală și tehnologică; Societăți, cultură și patrimoniu;
  • componenta fizică (5 zile) și cea virtuală sunt obligatorii, indiferent de ordinea în care au loc;
  • Universitatea din Glasgow și Universitatea din Lausanne, precum și partenerii africani pot participa la BIP, dar nu sunt luați în calcul la criteriul Erasmus+ „minimum trei parteneri”;
  • finanțarea este între 6.000 EUR și 8.000 EUR, în funcție de numărul de studenți care beneficiază de o bursă Erasmus+ (între 15 și 20 de studenți);
  • poate participa la un BIP orice student înscris la una dintre cele 11 universități CIVIS sau la universitățile partenere africane, la nivel de licență, masterat sau program de doctorat, cu condiția să fie înscris la universitatea de origine pe toată perioada desfășurării cursului. Studenții trebuie să îndeplinească criteriile de admitere definite de coordonatorii BIP-ului;
  • la absolvirea cu succes a unui BIP, studenții primesc între 3 și 9 puncte de credit ECTS din partea universității coordonatoare (care corespund unui volum de muncă cuprins între 75 și 270 de ore de activitate studențească, împărțite în ore de îndrumare de către profesor și ore de muncă individuală efectuate de către studenți);
  • cadrele didactice și/ sau membrii personalului didactic/ de formare care participă la componenta fizică a BIP-ului trebuie să facă dovada a cel puțin 8 ore de activitate didactică în cele 5 zile ale componentei fizice (cu excepția personalului universității gazdă).

Mai multe detalii legate de eligibilitate, precum și calendarul de implementare sunt disponibile pe pagina dedicată.