Seminarele de cercetare ale Departamentului de Studii Literare: „Până când nu te iubeam”, lector dr. Cosmin Ciotloș, joi, 28 martie 2024, ora 18:00, Sala de Consiliu

Primul Seminar de Cercetare al Departamentului de Studii Literare va fi ținut de lect. univ. dr. Cosmin Ciotloș, care are în lucru o cercetare narativă despre Anton Pann. Având în spate o muncă de cercetare făcută cu acribie detectivistică, textul acestei investigații narative codează o suită impresionantă de trimiteri culturale, de aluzii literare și de detalii biografice.