Discursul Profesorului Romiță Iucu, la ceremonia de deschidere a Colocviului aniversar Litere 160

Discursul Profesorului universitar Romiță Iucu,

Președintele Consiliului de Orientare și Analiză Strategică al Universității din București,

la ceremonia de deschidere a Colocviului aniversar Litere 160

Și Universitățile Mari tot cu Litere se formează…

Vă rog să-mi permiteți să parafrazez motto-ul Facultății de Litere, de-acum celebrul: Numele Mari se formează cu Litere, provocându-vă la o reflecție altfel, înapoi în viitor …
După ani dedicați studiului pedagogiei universitare și dezvoltării instituțiilor de învățământ superior, am deslușit, printre altele, concluzia că și Universitățile Mari tot cu Litere se formează și voi încerca să utilizez, cu un maxim de eficiență pentru o demonstrație reușită, atât minutele acordate, cât și istoria instituțională al cărui martor i-am fost de aproape 20 de ani, construindu-mi argumentația pe premisele perene ale vocației:

  • Vocația fondatoare – și aceasta nu numai luând în calcul statutul de membră fondatoare a Universității, ci și destinul instituțional de constructor și de inițiator al unor domenii și specializări unice, care au dăltuit destinul academic al universității noastre.
  • Vocația formatoare a Facultății de Litere – cei mai mulți dintre aceia care formează elitele culturale ale Universității și ale țării noastre (și e suficient să privim în Aula Bibliotecii Centrale Universitare), sunt produsul acestei Facultăți, pe care o slujesc și acum cu noblețe și cu generozitate.
  • Vocația interdisciplinarității – este Facultatea care și-a asumat, încă de la crearea sa, interdisciplinaritatea ca filosofie a existenței sale academice, fiind, fără putință de tăgadă, una dintre cele mai deschise facultăți înspre cooperare și comunicare intra-instituțională, din cadrul Universității din București.
  • Vocația internaționalizării – manifestată încă din primele clipe de existență, prin parteneriatele strategice extinse și durabile, la început cu spațiul francofon, urmând ca treptat să apară o multitudine de extensii academice înspre alte lumi și culturi atât de utile pentru recunoașterea UB la nivel global
  • Vocația militantismului cultural (și uneori chiar și social), cu care a înnobilat așa numita „a treia misiune” a universității, una complicată și dificil de formalizat, de la darurile de suflet pe care ni le face prin promovarea limbii române peste hotare, până la susținerea ființei naționale, într-o manieră modernă, impregnată de vocația europeană.

Dacă ar fi să concluzionăm, succint, v-aș invita să priviți la trecutul, la prezentul, dar și la viitorul Facultății de Litere. Ar fi ca o invitație pe care Facultatea ne-ar face-o prin reprezentanții ei (și parafrazez titlul unui studiu al OECD) … să privim înapoi în viitor!

Căci de aceea suntem și noi adunați aici, nu numai pentru a celebra sau pentru a exprima recunoștință peste vremuri, dar și pentru a da un alt fel de mărturie despre trecut (acceptând construcția ușor arhaică, prin preluarea rolului de mărturisitori), pentru că Literele sunt cele care întruchipează cea mai de preț vocație, aceea a Trecutului întru Viitor!

Prof. univ. dr. Romiță Iucu

Președintele Consiliului de Orientare și Analiză Strategică

Universitatea din București

2 noiembrie 2023, Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din București