„Olimpiadele comunicării” – ceremonie de premiere, miercuri, 25 aprilie 2023