Conferința “Diplomația publică și mediile cultural-academice ale diasporei: identități culturale, dialog intercultural, rețele de cooperare științifică”, 25 – 26 noiembrie 2022