Colocviul doctoranzilor Școlii Doctorale Litere, Studii literare şi culturale (anul I) – 20-21 mai 2022