Hotărârea Consiliului Facultății de Litere privind continuarea activității didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022