Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică, ediția a XIX-a, 13 mai 2022

Colectivul de literatură comparată din cadrul Departamentului de Studii literare organizează vineri, 13 mai 2022, Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică. Aflată la ediția a XIX-a, sesiunea este destinată în principal studenților, masteranzilor, doctoranzilor. Tema propusă pentru acest an este Coborârea în Infern.

Sesiunea de comunicări se va desfășura online, pe platforma Google Meet.

Repere tematice:

  • Călătoriile literale sau simbolice în lumea de dincolo;
  • Călătoria eroului ca sarcină de îndeplinit; variații mitologice asiro-babiloniene, grecești, scandinave;
  • Descinderea în inconștient;
  • Eroi ai lumii clasice și medievale: Ulise, Aeneas, Vergilius, Dante;
  • Eroi moderni în Infern.

Repere bibliografice: Homer, Platon, Vergilius, Lucian din Samosata, Dante, Rabelais, William Blake, Dostoievski, Jules Verne, G. B. Shaw, Thomas Mann, Hermann Hesse, James Joyce, T. S. Eliot, J. – P. Sartre, Samuel Beckett, Salman Rushdie, J. R. R. Tolkien, Richard Matheson, Ursula K. Le Guin etc.

Cercetarea poate fi extinsă asupra prezenței și implicațiilor temei în pictură, film, muzică.

Calendarul sesiunii:

  • 4 aprilie 2022: trimiterea rezumatelor (max. 300 cuvinte) la adresa de email literatura_comparata@yahoo.com
  • 8 aprilie 2022: anunțarea propunerilor selectate de către comitetul științific
  • 6 mai 2022: trimiterea lucrărilor în forma finală (aprox. 3000 cuvinte)

Comitetul științific va selecta cea mai bună lucrare, căreia i se va acorda Premiul „Dan Grigorescu”, oferit de familia Profesorului. Colectivul de literatură comparată din cadrul Departamentului de Studii literare va acorda un Premiu Special pentru abordare inedită a temei.

O selecție a lucrărilor prezentate la sesiune va fi publicată în volum la Editura Universității din București/Bucharest University Press.

Comitet științific:

Conf. dr. Elena Ionescu

Lector dr. Ruxandra Iordache

Lector dr. Emil Moangă

Prof. dr. Marina Cap-Bun (Universitatea „Ovidius”, Constanța)

Conf. dr. Anca Peiu (Universitatea din București)

Conf. dr. Diana Presadă (Universitatea „Petrol-Gaze”, Ploiești)