Colocviul studențesc de studii europene EUROSTUDII, ediția a X-a, 29 aprilie 2022