Anunț privitor la desfășurarea examenelor de restanțe la programele de licență Limbă și literatură română – limbă și literatură străină și Literatură universală și comparată – o limbă străină din septembrie 2021.

Studenții programelor de licență mai sus-menționate, care au examene restante în sesiunea din septembrie 2021, sunt informați că, prin decizia Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine, examenele pentru limba sau literatura străină se vor desfășura față în față.

Examenele  pentru  disciplinele specializarii A din aceeași sesiune se vor desfășura online.

Decan,

Emil Ionescu