Apariție editorială „„Un parcurs pe Dealul Mitropoliei și în împrejurimi”, co-autor conf. dr. Simona Drăgan, Departamentul de Studii culturale

A apărut volumul de urbanism și arhitectură bucureșteană „Un parcurs pe Dealul Mitropoliei și în împrejurimi” (Simetria, București, 2021), având-o ca principal autor (al proiectului și cărții) pe arh. dr. Cristina Woinaroski. Conf. dr. Simona Drăgan de la Studii Europene, Facultatea de Litere, UB, este coautor în acest volum.

Cartea este o monografie a Dealului Mitropoliei și urmărește proiectele de sistematizare a dealului, istoria arhitecturală a ansamblului mănăstiresc al actualei Patriarhii și arhitectura civilă din zona de sud a dealului, unde se află vile de mare valoare arhitecturală, semnate de arhitecți precum Gheorghe Simotta, Arghir Culina, Alfred Popper. Totodată, este explorată și analizată, istoric și arhitectural, și o zonă apropiată de case de negustori și parcelări de locuințe ieftine (str. Principatele Unite, arh. Florea Stănculescu), care atestă, în zona Dealului Mitropoliei, complexitatea unui țesut urban variat, în devenirea sa istorică, de la începuturile din secolul al XVII-lea și până în perioada proiectelor distructive ale lui Nicolae Ceaușescu.

Cercetarea a inclus dosare de arhivă, hărți și imagini ale Bucureștiului, bibliografie secundară (monografii, publicistică, legislație veche) și conține interpretări și rezultate noi. Excelent ilustrată, cartea a fost finanțată de Ordinul Arhitecților din România, ediția 2020, a concursului de Proiecte editoriale.

În lista de mulțumiri adresată la început de autoare, se regăsesc și numele a patru profesori de la FL, FL-Studii Europene și FLLS: Cristian Moroianu, Răzvan Voncu, Filip-Lucian Iorga și Ioana Munteanu. (https://patrimonescu.ro/products/un-parcurs-pe-dealul-mitropoliei)