Apariție editorială – „Romanian Humour”, editori Mihaela-Viorica Constantinescu, Stanca Măda, Răzvan Săftoiu

Romanian Humour, editori Mihaela-Viorica Constantinescu, Stanca Măda, Răzvan Săftoiu, Editura Tertium, Cracovia, 2020. ISBN: 978-83-61678-06-9 (https://tertium.edu.pl/en/publications/humour-and-culture-series/romanian-humour.html)

Volumul dedicat umorului românesc (primul publicat în limba engleză) este rezultatul colaborării unor profesori și cercetători de la Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea din București și de la Institutul I. Iordan – Al. Rosetti al Academiei Române. Volumul, cu 21 de capitole grupate în 5 părți, face parte dintr-o serie inițiată de Editura Tertium în 2010 – Humour and Culture (Umor și cultură).

Perspectivele din care este abordat umorul în volum sunt diverse: lingvistice, antropologice, sociologice și literare, reflectând importante direcții de analiză actuale ale acestui fenomen complex. Autorii analizează o mare varietate de forme discursive: conversații private, comunicarea la locul de muncă, comunicarea online, caricaturi și articole din presa umoristică, fragmente de emisiuni TV și radiofonice, dezbateri parlamentare, glume etnice, texte literare (care acoperă o lungă perioadă de timp, de la Istoria ieroglifică la literatura postmodernă) etc.

Cuprins

Part one: An overview of Romanian humour 19

Mihaela-Viorica Constantinescu, Violeta Ioana Rus, Romanian humour in a nutshell 21
Sonja Heintz, Stanca Măda, Răzvan Săftoiu, An overview on individual differences in humour related traits in Romania 41

Part two: Humour in the media 55

Mihaela-Viorica Constantinescu, Framing war in the humorous press 57
Mihaela Viorica Constantinescu, Pictorial verbal interplay in Romanian cartoons 89
Stanca Măda, Interpreting humorous adverts in online media 115
Stanca Măda, Building identity in humorous media interactions 127
Adrian Stoicescu, Comical intertextual memes as a tool in cultures of protest 151
Stanca Măda, Construction and negotiation of humorous meaning in radio journalistic texts 173

Raluca Sinu, Subtitling humour: The case of phrase play, 189

 

Part three: Humour in everyday conversation and institutional interaction 205

Răzvan Săftoiu, On the sequential organisation and functions of laughter 207
Stanca Măda, Sources and functions of humour in workplace settings 235
Gabriela Chefneux, Humour in institutional talk in Romania – A comparative analysis 259
Răzvan Săftoiu, Romanian parliamentary debates. Humorous action and interaction 283

 

Part four: Ethnic humour 301

Timea Prosan, Noemi Tudor, Ethnic identity in jokes with Hungarians and Romanians 303
Violeta Ioana Rus, A multimodal analysis of conventional humorous structures on sensitive topics within rural communities in Romania 319
Romulus Bucur, Histories and signs: on semiotic manipulation in Romanian folk jokes 343

 

Part five: Humorous approaches in literature and cultural studies 357

Cristina-Ioana Dima, The Philosopher’s smile and the Devil’s laughter. Values of humour in Dimitrie
Cantemir’s early writings
359
Rodica Maria Ilie, Dadaism – the art of kynical and cynical humour 381
Eugen Istodor, Why Ion Luca Caragiale lost his sense of humour and how the communists brought it back 399
Liliana Hoinărescu, Intertextual irony and humour in Romanian postmodern literature 431
Elena Buja, Humour in intercultural encounters 463