Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică, ediția a XVIII-a, 21 mai 2021

Colectivul de literatură comparată din cadrul Departamentului de Studii literare organizează vineri, 21 mai 2021, Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică. Aflată la ediția a XVIII-a, sesiunea este destinată în principal studenților, masteranzilor, doctoranzilor. Tema propusă pentru acest an este Cititori și lectură. Reprezentări în literatură și artă.

Sesiunea de comunicări se va desfășura online, pe platforma Google Meet.

Repere tematice:

 • timpul și spațiul lecturii
 • vârstele lecturii
 • „plăcerea textului”
 • criteriile lecturii
 • modele și practici de lectură
 • pasiunea pentru citit
 • cititori și biblioteci
 • cititorul în text
 • a citi altceva decât o carte

Calendarul sesiunii:

 • 31 martie 2021: trimiterea rezumatelor (max. 300 cuvinte) la adresa de email literatura_comparata@yahoo.com
 • 7 aprilie 2021: anunțarea propunerilor selectate de către comitetul științific
 • 12 mai 2021: trimiterea lucrărilor în forma finală (aprox. 3000 cuvinte)

Comitetul științific va selecta cea mai bună lucrare, căreia i se va acorda Premiul „Dan Grigorescu”, oferit de familia Profesorului. Colectivul de literatură comparată din cadrul Departamentului de Studii literare va acorda un Premiu Special pentru abordare inedită a temei.

O selecție a lucrărilor prezentate la sesiune va fi publicată în volum, în colecția  Perspective comparatiste a Editurii Universității din București.

Comitetul științific:

Conf. dr. Elena Ionescu

Lector dr. Ruxandra Iordache

Lector dr. Emil Moangă

Prof. dr. Marina Cap-Bun (Universitatea „Ovidius”, Constanța)

Conf. dr. Anca Peiu (Universitatea din București)

Conf. dr. Diana Presadă (Universitatea „Petrol-Gaze”, Ploiești)