În atenția studenților din anii II și III, studii universitare de licență și din anul II, studii universitare de master

Examenele restante din anii anteriori vor putea fi susținute numai cu condiția achitării taxelor de examinare și a trimiterii documentului de plată la Secretariat până la 14 ianuarie 2021, cel mai târziu.