Concurs pentru ocuparea postului de director al Centrului de Studii Românești

Dosarele de candidatură sunt compuse din declarația de candidatură, CV-ul candidatului și planul managerial. Documentele vor fi semnate olograf de candidați și scanate, apoi transmise prin email, la adresa mihaela.pufu@litere.unibuc.ro, începând cu data de 2 decembrie 2020, ora 0.00 și până la data de 8 decembrie 2020, ora 23.59.