Conferințele Centrului de Lingvistică Teoretică și Aplicată: Emil IONESCU, „Dubla negație intonațională ca negație metalingvistică” (online, 29 octombrie 2020)